TARIMSAL YAYIM'A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM
A New Approach To Agricultural Extension: Humanitarian Agricultural Extension

Yaşar AKTAŞ [1] , Fatma ÖCALKARA [2] , Alper DEMİRDÖĞEN [3]


Bu çalışmada, tarımsal yayım olgusu için yeni bir anlayış geliştirilmiştir. Bu çözümlemenin amacı, kuramsal bir çerçeve ekseninde geliştirilen ölçütler ışığında, yeni bir tarımsal yayım yaklaşımı oluşturmak ve bu anlayışı tartışmaya sunmaktır. Geleneksel Tarımsal Yayım Anlayışı'nda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) bürokratları, taşradaki kuruluş yetkilileri ve tarımsal yayım alanındaki bilim insanları, tarımsal yayım çalışmasını, üretici insanı eğitilecek bir nesne olarak görmektedir. Önerilen yeni yaklaşıma göre ise, tarımsal üretici insanlar, düşünen, sorgulayan, usunu kullanan, kararlar alan ve kararların sonuçlarına bilinçli katlanan, etkileşim özelliği olan ve birlikte eşit düzeyde çalışabilecek insan olduğundan bir özne olarak görülmektedir. Bu bağlamda “Geleneksel Tarımsal Yayım Yaklaşımı” ile “İnsancıl Tarımsal Yayım Yaklaşımı” tarımsal yayımın tanımı, felsefe, ilkeler, amaç, yöntem, program planlama, yaymanların eğitimi, üretici-yayman ilişkileri gibi ana ölçütler temel alınıp kuramsal bir çerçevede çözümlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Böylece, TKB'ce uygulanan ve göreceli özelleştirilen yayım çalışmalarının daha etkili ve verimli yürütülmesine katkıda bulunma öngörülmektedir
In this study, a new concept for agricultural extension is developed. The purpose of this analysis, in the light of criteria developed on the basis of a theoretical framework, is to create a new agricultural extension approach and to provide an environment for a discussion of this understanding. Traditional agricultural extension approach (typically performed by the bureaucrats from the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, its country side representatives, and the scholars working in the field) describes the producer as an object to be trained. On the contrary, the new approach proposed sees the producer as a subject who can think, question, behave rationally, take decisions and consciously tolerate the consequences of these decisions, act interactively and harmoniously in a team work etc. In this context, both approaches of the “traditional agricultural extension” and “humanitarian agricultural extension” are analyzed and compared theoretically on the basis of main criteria such as the definition of agricultural extension, philosophy, principles, objectives, methods, program planning, training and producer-extentionist relations. In this way, it is expected that agricultural extension efforts applied and relatively privatized by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs are carried out in a more efficient and productive manner
 • Akkoyun, F. 2007. Psikolojide Çözümleme Yaklaşımı
 • Transaksiyonel Analiz, Ankara, 290S. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara, 751S. Aksinn, G.H. 1988. Guide on Alternative Extension Approaches. Roma, 148S.
 • Türk Dil Kurumu. 1971.Türk Dili Dergisi. Sayı: 238,
 • Aktaş, Y. 1976. Landwirtschaftliche Beratung in einem Ankara, S.307
 • Bewaesserungsprojekt der Südtürkei. Saarbrücken. S.5-6
 • Türk Dil Kurumu. 1974. Türkçe Sözlük. 6. Baskı, Ankara, S.858
 • Aktaş, Y. 2000. Şanlıurfa Tar. İl Md. Bitki Koruma Şb.
 • Türk Dil Kurumu. 1979. Türkiye'de Halk Ağzından Derleme
 • Harran Ovası'nda Yürütülen Pamukta Entegre Örnek Çiftçi Mücadele Çalışmasının Bir Değerlendirme Denemesi. HR.Ü. Yayın no.1, Ş.urfa, 73S. Sözlüğü XI, U-Z. TDK yayınları sayı: 211/11 Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, S. 4213 4214
 • Türkay, K. TDK Terim Uzmanı, sözlü görüşme. Ankara, Aktaş, Y. 2002a. Tarımsal Yayım Bilimdalı'nda Kavram
 • Sorunu. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 6(3-4), 1-15, Şanlıurfa, Aktaş, Y. 2002b. Tarımsal Yayım'ın Felsefesi. HR.Ü.Z.F.
 • Van den Ban, A.V. ve Havkins, H.S. 1996. Agricultural
 • Extension. 2. Edition Oksford London, Edinburgh, Madlen, Paris. 294 S. Dergisi 2002, 6 (1-2):75-86, Şanlıurfa
 • Aktaş, Y. 2005. Tarımsal Yayım ve Haberleşmeye Giriş.
 • Vilson, M.C. ve Gallup,G. 1955. Extension Teaching Trabzon, 283S.
 • Methods and other Factors that Influence Adoption of A g r i c u l t u r a l a n d H o m e E c o n o m i c s Practices.Vashington, D.C. USDA. F. Extension Service Circ. 495. Anonim. 2004. Denemeler Eleştiriler. Orhan Burian.
 • Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2. Basım, Ankara, 370S. Yurttaş, Z. 2000. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. A.Ü.Z.F.
 • Yayınları No: 67, Erzurum. Arensberg, C.M. 1954. The Community Study Method, The Yazar Notu:
Other ID JA35SJ65TT
Journal Section Articles
Authors

Author: Yaşar AKTAŞ
Institution: ?

Author: Fatma ÖCALKARA
Institution: ?

Author: Alper DEMİRDÖĞEN

Dates

Publication Date : June 1, 2010

Bibtex @ { tarekoder272410, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2010}, volume = {16}, pages = {45 - 57}, doi = {}, title = {TARIMSAL YAYIM'A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM}, key = {cite}, author = {AKTAŞ, Yaşar and ÖCALKARA, Fatma and DEMİRDÖĞEN, Alper} }
APA AKTAŞ, Y , ÖCALKARA, F , DEMİRDÖĞEN, A . (2010). TARIMSAL YAYIM'A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM. Tarım Ekonomisi Dergisi , 16 (1 ve 2) , 45-57 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25837/272410
MLA AKTAŞ, Y , ÖCALKARA, F , DEMİRDÖĞEN, A . "TARIMSAL YAYIM'A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 (2010 ): 45-57 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25837/272410>
Chicago AKTAŞ, Y , ÖCALKARA, F , DEMİRDÖĞEN, A . "TARIMSAL YAYIM'A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 (2010 ): 45-57
RIS TY - JOUR T1 - TARIMSAL YAYIM'A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM AU - Yaşar AKTAŞ , Fatma ÖCALKARA , Alper DEMİRDÖĞEN Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 57 VL - 16 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi TARIMSAL YAYIM'A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM %A Yaşar AKTAŞ , Fatma ÖCALKARA , Alper DEMİRDÖĞEN %T TARIMSAL YAYIM'A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM %D 2010 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 16 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD AKTAŞ, Yaşar , ÖCALKARA, Fatma , DEMİRDÖĞEN, Alper . "TARIMSAL YAYIM'A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 / 1 ve 2 (June 2010): 45-57 .
AMA AKTAŞ Y , ÖCALKARA F , DEMİRDÖĞEN A . TARIMSAL YAYIM'A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM. TED - TJAE. 2010; 16(1 ve 2): 45-57.
Vancouver AKTAŞ Y , ÖCALKARA F , DEMİRDÖĞEN A . TARIMSAL YAYIM'A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2010; 16(1 ve 2): 57-45.