TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE KUŞBURNU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE TÜKETİMDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Determination of Consumption of Rosehip Products and Factors Affecting on their Consumption in the Central District of Tokat Province

Murat SAYILI [1] , Faruk ADIGÜZEL [2] , Bilge GÖZENER [3]


Bu araştırmada, Tokat ili merkez ilçede ailelerin kuşburnu ürünleri tüketim durumları incelenmiş ve tüketimde etkili olan faktörler khi-kare analizi ile test edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler, Haziran-Temmuz 2009 yılında 272 adet aileden anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, ailelerin %65.81'inin kuşburnu tükettiği, kuşburnu tüketen ailelerin ise %91.62'sinin kuşburnu marmeladı (kişi başına tüketim 0.36 kg/ay), %10.06'sının kuşburnu meyve suyu (kişi başına tüketim 0.68 lt/ay) ve %27.37'sinin kuşburnu çayı (kişi başına tüketim 0.04 kg/ay) tükettiği belirlenmiştir. Ankete katılan kişilerin yaşı, memleketi, öğrenim durumu, medeni hali, eşinin çalışma durumu, ailedeki birey sayısı, ailedeki 12 yaş altı çocuk sayısı ve ailelerin köyle bağlantı durumları ile kuşburnu tüketimleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yıllık kişi başına marmelat tüketim miktarı ile kişilerin öğrenim durumu, ailedeki birey sayısı ve ailede 12 yaş altı çocuk sayısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur
In this study, the status of rosehip products consumption factors were evaluated for the families located within the center town of Tokat province and factors affecting the consumption were analyzed with chi-square test. The data used were obtained from the questionnaires with 272 families in June-July 2009. The results revealed that 65.81% of the families consume rosehip, and 91.62% of the families consume rosehip as rosehip marmalade (per person 0.36 kg/month), 10.06% consume as rosehip juice (per person 0.69 lt/month) and 27.37% of the families consume as rosehip tea (per person 0.04 kg/month). Statistically important relationships were obtained between the rosehip consumption and some of the characteristics of the person who attended the questionnaire such as the age, hometown, education, marital status, employment status of the wife or husband, total number of people at household, the number of children below 12 at the family and the connection of people with the village. Annual marmalade consumption also had statistically important relationship with the education level of people, the number of family members and the number of children below twelve
 • Baş, T. 2008. Anket. Araştırma Yöntemleri Dizisi:2, Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Ankara.
 • Bayram, M., Aslan, Ö. 1996. Kuşburnunun farklı ürünlere işlenmesi, Kuşburnu Sempozyumu, 5-6 Eylül 1996, Gümüşhane, s.329-338.
 • Bilgener, Ş., Ceyhan, V., Karaduva, L., Demirsoy, H. 1996. Samsun ilinin kuşburnu potansiyeli ve kuşburnu toplayan çiftçilerin sosyo-ekonomik özellikleri, Kuşburnu Sempozyumu, 5-6 Eylül 1996, Gümüşhane, s.29-39.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F. 1983. İstatistik Metodları I, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 861, Ders Kitabı: 229, Ankara.
 • Gerçekçioğlu, R. ve Batu, A., 2001. Tokat İlinde Taze ve İşlenmiş Meyve İle Meyve Suyu ve Tüketimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ziraat Mühendisliği, 331: 7-13. rd
 • Gujarati, D. N. 1995. Basic Econometrics. 3 Edition, McGraw - Hill, Inc., New York.
 • Güneş, M. 2008. Kuşburnu Yetiştiriciliği. Akkuş ve Köyleri Çiftçi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Projesi Uygulama ve Ders Kitabı. TR 90 Düzey 2 Kalkınma Bölgesi Programı (TR0502.02/LDI/123), Akkuş-Ordu.
 • Mirer, T. W. 1995. Economic Statistics and Econometrics. 3 rd Edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey.
 • User, E. T. 1967. Memleketimizde Orta ve Güney Anadolu'da yetişen kuşburnunun vitamin C bakımından durumu, bununla ilgili halk gelenekleri hakkında bir araştırma, Türk Hijyen ve Tecrübi Biyolojisi Dergisi, 27(1):42-44.
 • Yamankaradeniz, R. 1983. Farklı oluşum aşamalarındaki kuşburnu (rosa sp)'nun fiziksel ve kimyasal nitelikleri, Gıda, 8(4):151-156.
 • Yıldız, H., Nergiz, C. 1996. Bir gıda maddesi olarak kuşburnu, Kuşburnu Sempozyumu, 5-6 Eylül 1996, Gümüşhane, s.309- 318.
 • Wolff, S. 1987. Profusion of infusions, Food Flavorins. Ingredients, Packaging ve Processing, 9(3):27-29. Sorumlu Yazar: Murat SAYILI
 • muratsayili@yahoo.com Geliş Tarihi Kabul Tarihi :01.02.2010
Other ID JA35SJ64FH
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat SAYILI
Institution: ?

Author: Faruk ADIGÜZEL
Institution: ?

Author: Bilge GÖZENER

Dates

Publication Date : June 1, 2010

Bibtex @ { tarekoder272409, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2010}, volume = {16}, pages = {33 - 43}, doi = {}, title = {TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE KUŞBURNU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE TÜKETİMDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {SAYILI, Murat and ADIGÜZEL, Faruk and GÖZENER, Bilge} }
APA SAYILI, M , ADIGÜZEL, F , GÖZENER, B . (2010). TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE KUŞBURNU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE TÜKETİMDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. Tarım Ekonomisi Dergisi , 16 (1 ve 2) , 33-43 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25837/272409
MLA SAYILI, M , ADIGÜZEL, F , GÖZENER, B . "TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE KUŞBURNU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE TÜKETİMDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 (2010 ): 33-43 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25837/272409>
Chicago SAYILI, M , ADIGÜZEL, F , GÖZENER, B . "TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE KUŞBURNU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE TÜKETİMDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 (2010 ): 33-43
RIS TY - JOUR T1 - TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE KUŞBURNU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE TÜKETİMDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ AU - Murat SAYILI , Faruk ADIGÜZEL , Bilge GÖZENER Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 43 VL - 16 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE KUŞBURNU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE TÜKETİMDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ %A Murat SAYILI , Faruk ADIGÜZEL , Bilge GÖZENER %T TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE KUŞBURNU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE TÜKETİMDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ %D 2010 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 16 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD SAYILI, Murat , ADIGÜZEL, Faruk , GÖZENER, Bilge . "TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE KUŞBURNU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE TÜKETİMDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 / 1 ve 2 (June 2010): 33-43 .
AMA SAYILI M , ADIGÜZEL F , GÖZENER B . TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE KUŞBURNU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE TÜKETİMDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. TED - TJAE. 2010; 16(1 ve 2): 33-43.
Vancouver SAYILI M , ADIGÜZEL F , GÖZENER B . TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE KUŞBURNU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE TÜKETİMDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2010; 16(1 ve 2): 43-33.