ÇİFTÇİLERİN KAMU YAYIM HİZMETİNİ TALEP ETME VE FAYDALANMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Analysis of the Factors Affecting the Status Request for and Benefit from the Public Extension Services of the Farmers: The Case of Erzurum Province

Ayşe SEZGİN [1]


Çiftçilerin kamu yayım hizmetini talep etme ve faydalanma durumlarını belirlemek amacı ile Erzurum ilini sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan temsil edebilecek 7 ilçede 169 çiftçi ile anket çalışması yapılmıştır. Anket verileri LİMDEP programında “crosstab” yöntemi ve Lojistik regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Kamu yayım hizmetini talep etme durumu ile merkez ilçede bulunma durumu, işletme büyüklüğü, yayımcının köye gelme sıklığı, kitle iletişim araçlarından faydalanma ve duyuruları takip etme durumları arasında önemli ve pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Çiftçilerin kamu yayım hizmetinin faydalı olduğunu düşünme durumu ile gelir ve eğitim seviyesi, işletme büyüklüğü, çiftçi toplantılarına katılma durumu ve yenilikleri uygulama imkanına sahip olma durumu arasında önemli ve pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, yayım elemanlarının belirli periyotlar ile köy ve çiftçi ziyaretleri yapması ve yerel yayın kuruluşlarında tarımsal konular ile ilgili çiftçilere yönelik programlara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Ayrıca işletme büyüklüğünün arttırılması için teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır. Yapılacak yayım çalışmalarının duyurulmasına gereken önem verilmeli ve kamu yayım çalışmaları ile çiftçilere anlatılacak konuların belirlenmesinde çiftçi ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınmalıdır
This study was conducted to determine the level of the farmers to request for and benefit from the public extension services. The data were collected through face to face farmer interviews resulting in 169 completed questionnaires in 7 districts, purposively selected to represent the whole province regarding social, economic and cultural aspects. In analysis of the data cross tabulation and logistic regression methods were employed in LIMDEP package. Positive and significant relations were determined between request for public extension and living in central districts; farm size, extension worker's village visit frequency, making use of mass media tools and notices. Positive and significant relations were also found between the case of farmers that think extension service was of their benefit and their income and education level, farm size, frequency of their attendance to farmer meetings, along with their means to practice the innovations in their farms. According to the results, it is of vital importance for extension workers to visit village and farms in certain periods. It is also important to focus on agricultural subjects addressing to farmers in the local media. Moreover, measures should be taken to encourage farmers to increase farm size, along with special attention to the efficient notification of extension works and that the subjects to be touched in extension studies should be carefully selected considering the farmer priorities and requirements
  • Ateş, H.Ç., Terin, M., 2006. Yayımcıların mesleki Niteliklerinin Yayım Çalışmalarının Başarısındaki Önemi: Van ili örneği. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi. Cilt1, sayfa:486-495, Antalya.
  • Tatlıdil, H., 1997. Tarımda Yeniliklerin Benimsenmesi ve Yavuz, F., Atsan, T., Işık, H.B., Aksoy, A., Sezgin, A., 2005. Yayılması (TODAŞE tarafından Ankara'da düzenlenen Tarımsal Yayım ve Haberleşme Seminerinde sunulmuştur.)
  • Farmers to Receive Extension Services in Northeastern Anatolia Region, 17th European Seminar on Extension Education, İzmir.
  • Çiçek, H., Cevger, Y., Tandoğan, M., 2008. Socio-economic factors affecting the level of adoption of innovations in dairy cattle enterprises. Ankara Üniv. Vet Fak. Derg, 55, 183-187. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/251/ 2258.pdf (28.08.2009).
  • Sağlanması, Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. Ankara.
  • Olgun, A., 1994. 2000'li Yıllara Girerken Tarımsal Yayımdan Beklentiler, Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi, İzmir. Sorumlu Yazar: Ayşe SEZGİN
  • asezgin2579@hotmail.com Geliş Tarihi Kabul Tarihi
  • Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma: Manisa İli Örneği, (Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. :13.11.2009 :01.02.2010
  • Bernet, T., Ortiz, O., Estrada, R.D., Quiroz, R., Swinton, S. M., 2001. Tailoring Agriculture Extension to Different Production Contexts: A User-Friendly Farm- Household Model to Improve Decision-Making for Participatory Research, Michigan State University, East Lansing, USA.
  • Yurttaş, Z., 1979. Tarımsal Yayım Yönünden Bir Köy İncelemesi ve Program Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), Atatürk
Other ID JA35SJ56JE
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe SEZGİN
Institution: ?

Dates

Publication Date : June 1, 2010

Bibtex @ { tarekoder272406, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2010}, volume = {16}, pages = {1 - 5}, doi = {}, title = {ÇİFTÇİLERİN KAMU YAYIM HİZMETİNİ TALEP ETME VE FAYDALANMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {SEZGİN, Ayşe} }
APA SEZGİN, A . (2010). ÇİFTÇİLERİN KAMU YAYIM HİZMETİNİ TALEP ETME VE FAYDALANMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi , 16 (1 ve 2) , 1-5 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25837/272406
MLA SEZGİN, A . "ÇİFTÇİLERİN KAMU YAYIM HİZMETİNİ TALEP ETME VE FAYDALANMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 (2010 ): 1-5 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25837/272406>
Chicago SEZGİN, A . "ÇİFTÇİLERİN KAMU YAYIM HİZMETİNİ TALEP ETME VE FAYDALANMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 (2010 ): 1-5
RIS TY - JOUR T1 - ÇİFTÇİLERİN KAMU YAYIM HİZMETİNİ TALEP ETME VE FAYDALANMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AU - Ayşe SEZGİN Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 5 VL - 16 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ÇİFTÇİLERİN KAMU YAYIM HİZMETİNİ TALEP ETME VE FAYDALANMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ %A Ayşe SEZGİN %T ÇİFTÇİLERİN KAMU YAYIM HİZMETİNİ TALEP ETME VE FAYDALANMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ %D 2010 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 16 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD SEZGİN, Ayşe . "ÇİFTÇİLERİN KAMU YAYIM HİZMETİNİ TALEP ETME VE FAYDALANMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 16 / 1 ve 2 (June 2010): 1-5 .
AMA SEZGİN A . ÇİFTÇİLERİN KAMU YAYIM HİZMETİNİ TALEP ETME VE FAYDALANMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ. TED - TJAE. 2010; 16(1 ve 2): 1-5.
Vancouver SEZGİN A . ÇİFTÇİLERİN KAMU YAYIM HİZMETİNİ TALEP ETME VE FAYDALANMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2010; 16(1 ve 2): 5-1.