AVRUPA BİRLİĞİ'NİN (AB) 2004 YILI GENİŞLEME SÜRECİ ÖNCESİNDE TÜRKİYE VE DİĞER ADAY ÜLKELERİN ORTAK TARIM POLİTİKASI'NA (OTP) UYUMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI
Adaptation of Turkey and Other Candidate Countries to Common Agriculture Policy (CAP) at Prior to 2004 Enlargement Process of European Union (EU)

Ertuğrul GÜREŞCİ [1] , Tecer ATSAN [2]


AB tarihi genişlemesini 15 yeni üye ülkenin katılımı ile birlikte 2004 yılında gerçekleştirmiştir. Birliğe o dönem aday olan ülkeler Birliğin en önemli ortak politikalarından birisi olan OTP'ye uyumları oldukça önemli olduğu çeşitli çevrelerce defalarca ifade edilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye ve diğer aday ülkelerin 2004 yılı genişleme öncesinde, OTP'ye uyumları karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Sonuçta, OTP'ye uyum konusunda diğer aday ülkelerinde Türkiye'ye benzer sorunlarla karşılaştıkları ve eksik yönlerinin olduğu tespit edilmiştir
EU was being achieved to the historical enlargement with join of the 15 new candidate countries in 2004. The kind sections was being declared to the important of the adaptation to CAP, that is the one of the most common policies of Union, of the candidate countries at prior to 2004 enlargement process. In study, we were being discussed as comparatively the adaptation of Turkey and the other candidate countries. As a result, we were being confirmed to deficient the adaptation to CAP of Turkey and the other countries
  • Anonim, 2000. Genişleme için yeni bir ivme. Güncel Haber, Say:13-14, 1-2s.
  • Anonim, 2003. 2002 Kopenhag Kararları. Güncel Haber, No: 29, 1-2.
  • Anonim, 2009a. Müzakere sürecinin neresindeyiz. Kriter Türkiye-AB İlişkileri Haber Yorum Dergisi, Mart Sayısı, 54s.
  • Anonim, 2009b. http://www.abgs.gov.tr/
  • Ardy, B. 2000. EU Enlargement and Agriculture: Prospect and Problems 2000. South Bank European Papers, European Institute, No: 4.
  • Aytüre, S. 2002. Küreselleşen dünyada Avrupa Birliği'ne girerken Türk tarımı. Türktarım. Sayı: 43, 14-21s.
  • Ayyıldız, T. 1975. Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye. Atatürk Üniv. Yayınları, No: 434, 38s, Ankara.
  • Ayyıldız, T., Açıkel, S., Keskin, A., Atsan, T. 1997. Türkiye- Avrupa Birliği İlişikleri. Atatürk Üniv. Yayınları, No: 850, 198s, Erzurum.
  • Baldwin, R. 1995. The eastern enlargement of the European Union. European Economic Review, 39, 474481.
  • Bülbül, M., Beşparmak, F. 2002. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin tarımsal yapılarının karşılaştırılması. Türk- Koop Ekin Dergisi. Say: 21, 6-17s.
Other ID JA35SH85KZ
Journal Section Articles
Authors

Author: Ertuğrul GÜREŞCİ
Institution: ?

Author: Tecer ATSAN

Dates

Publication Date : December 1, 2009

Bibtex @ { tarekoder272393, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2009}, volume = {15}, pages = {55 - 61}, doi = {}, title = {AVRUPA BİRLİĞİ'NİN (AB) 2004 YILI GENİŞLEME SÜRECİ ÖNCESİNDE TÜRKİYE VE DİĞER ADAY ÜLKELERİN ORTAK TARIM POLİTİKASI'NA (OTP) UYUMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {GÜREŞCİ, Ertuğrul and ATSAN, Tecer} }
APA GÜREŞCİ, E , ATSAN, T . (2009). AVRUPA BİRLİĞİ'NİN (AB) 2004 YILI GENİŞLEME SÜRECİ ÖNCESİNDE TÜRKİYE VE DİĞER ADAY ÜLKELERİN ORTAK TARIM POLİTİKASI'NA (OTP) UYUMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI. Tarım Ekonomisi Dergisi , 15 (1 ve 2) , 55-61 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25835/272393
MLA GÜREŞCİ, E , ATSAN, T . "AVRUPA BİRLİĞİ'NİN (AB) 2004 YILI GENİŞLEME SÜRECİ ÖNCESİNDE TÜRKİYE VE DİĞER ADAY ÜLKELERİN ORTAK TARIM POLİTİKASI'NA (OTP) UYUMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 (2009 ): 55-61 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25835/272393>
Chicago GÜREŞCİ, E , ATSAN, T . "AVRUPA BİRLİĞİ'NİN (AB) 2004 YILI GENİŞLEME SÜRECİ ÖNCESİNDE TÜRKİYE VE DİĞER ADAY ÜLKELERİN ORTAK TARIM POLİTİKASI'NA (OTP) UYUMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 (2009 ): 55-61
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA BİRLİĞİ'NİN (AB) 2004 YILI GENİŞLEME SÜRECİ ÖNCESİNDE TÜRKİYE VE DİĞER ADAY ÜLKELERİN ORTAK TARIM POLİTİKASI'NA (OTP) UYUMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI AU - Ertuğrul GÜREŞCİ , Tecer ATSAN Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 61 VL - 15 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi AVRUPA BİRLİĞİ'NİN (AB) 2004 YILI GENİŞLEME SÜRECİ ÖNCESİNDE TÜRKİYE VE DİĞER ADAY ÜLKELERİN ORTAK TARIM POLİTİKASI'NA (OTP) UYUMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI %A Ertuğrul GÜREŞCİ , Tecer ATSAN %T AVRUPA BİRLİĞİ'NİN (AB) 2004 YILI GENİŞLEME SÜRECİ ÖNCESİNDE TÜRKİYE VE DİĞER ADAY ÜLKELERİN ORTAK TARIM POLİTİKASI'NA (OTP) UYUMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI %D 2009 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 15 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD GÜREŞCİ, Ertuğrul , ATSAN, Tecer . "AVRUPA BİRLİĞİ'NİN (AB) 2004 YILI GENİŞLEME SÜRECİ ÖNCESİNDE TÜRKİYE VE DİĞER ADAY ÜLKELERİN ORTAK TARIM POLİTİKASI'NA (OTP) UYUMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 / 1 ve 2 (December 2009): 55-61 .
AMA GÜREŞCİ E , ATSAN T . AVRUPA BİRLİĞİ'NİN (AB) 2004 YILI GENİŞLEME SÜRECİ ÖNCESİNDE TÜRKİYE VE DİĞER ADAY ÜLKELERİN ORTAK TARIM POLİTİKASI'NA (OTP) UYUMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI. TED - TJAE. 2009; 15(1 ve 2): 55-61.
Vancouver GÜREŞCİ E , ATSAN T . AVRUPA BİRLİĞİ'NİN (AB) 2004 YILI GENİŞLEME SÜRECİ ÖNCESİNDE TÜRKİYE VE DİĞER ADAY ÜLKELERİN ORTAK TARIM POLİTİKASI'NA (OTP) UYUMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2009; 15(1 ve 2): 61-55.