KÖY MERKEZLİ TARIMSAL ÜRETİME DESTEK PROJESİ'NİN (KÖY-MER) TARIMSAL YAYIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ
Evaluation From Point of View of Agricultural Extension of Project For Support to Village Focused Agricultural Production: Case of Sanliurfa

Umut Kenan KARA [1] , Yaşar AKTAŞ [2] , Fatma ÖCAL KARA [3]


Araştırmada, Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi'ni (KÖY-MER), Şanlıurfa İli'nde Tarımsal Yayım açısından hem danışmanlar, hem de üreticiler açısından çözümleyerek, soruna yönelik öneriler geliştirmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda, görevli 15 tarım danışmanı ve 4 köydeki toplam 58 üretici ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Proje, yayım çalışmalarının göreli de olsa eksikliklerinin giderilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında olumlu görünmekte, ancak proje uygulama aşamasından önce gerekli altyapı eksiklerinin giderilmemesi, ilk yıllarda başarısını gösterememesine neden olmuştur. Ayrıca, tarım danışmanlarının üreticiler ile birlikte özdeş toplumsal-ekinsel ortamda yaşamaları, üreticilerin sorunlarını iletmede ve çözüm bulmadaki sıkıntılarını büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Böylelikle üreticilerin kırsal alanda tarımsal bilgi kaynakları arasına yeni bir kaynak eklenmiştir. Danışmanların etkili bir tarımsal yayım çalışması gerçekleştirebilmesi için yeni bir model ortaya konmuştur
In this research it was aimed to develop suggestions towards the problem by analyzing the Support Project of Rural Area Oriented Agricultural Production at both levels of consultants and producers. In this context a survey study was conducted involving 15 agricultural consultants and 58 producers from 4 villages. The project assumed a prominent role in eliminating the relative shortcomings of extension services. Even though it appears to be useful through this perspective, infrastructural defaults caused the project not be successful in the beginning years. Besides, the coexistence of consultants and producers in the very same socio-cultural environment helped eliminate greatly the difficulty faced by producers in transmitting and mitigating their problems. Thus producers' rural area information sources gained one more element. A new model was developed for consultants to conduct an influential extension work
 • Aktaş, Y., 1977. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Ç.Ü.Z.F. Kültürteknik ve Ziraat Ekonomisi Bilim Dalı. Ders Notları No:4, Adana.
 • Aktaş, Y., 2000. Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesince Harran Ovası'nda Yürütülen Pamukta Entegre Örnek Çiftçi Mücadele Çalışmasının Bir Değerlendirme Denemesi, Şanlıurfa, 73s.
 • Aktaş, Y. 2002. Tarımsal Yayım Bilimdalı'nda Kavram Sorunu. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (3-4):1-15.
 • Aktaş, Y. 2005. Tarımsal Yayım ve Haberleşme'ye Giriş. Dilara Yayınevi. Trabzon.
 • Aktaş, Y. 2007. Harran Ovası'nda Sulamanın Doğurduğu Sosyokültürel ve Çevresel Değişimlerin Tarımsal Yayım Açısından Çözümlenmesi. Harran Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 491, Şanlıurfa.
 • Albrecht, H. 1969. Innovationsprozesse in der Landwirtschaft. SSIP e.V. Saarbrücken, 362s.
 • Anonim, 2004. Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi, Hedefleri, Uygulama Aşamaları, TEDGEM, http://www.tedgem.gov.tr/ 2004
 • bilgi tez çalışmasında bulunmaktadır.
 • Atsan, T., Şoraklı, A. 2006. Bin Köye Bin Tarımcı Projesi Kapsamında Görev Yapan Tarım Danışmanlarının Etkinliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Örneği. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, s. 500-505. Sorumlu Yazar: Umut Kenan KARA
 • umutkenankara@hotmail.com
 • Geliş Tarihi: 19.03.2009
 • Kabul Tarihi: 15.04.2009
 • Tarımsal Üretim Sürecinde Üreticilerin Bilgi İhtiyaçlarının Karşılanmasında Tarım Danışmanlarının Rolü. IV. GAP Kongresi, Şanlıurfa, s.490-497.
 • Demiray, K. 1990. Temel Türkçe Sözlük, İnkilap Kitabevi.
 • Gökçe, O. 2004. 1000 Köye 1000 Tarımcı Projesi Üzerine Bir İnceleme. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi. 16-18 Eylül 2004. s.609-615, Tokat.
 • Kara, U. K. 2007. Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek P r o j e s i ' n i n Ta r ı m s a l Ya y ı m A ç ı s ı n d a n Değerlendirilmesi: Şanlıurfa İli Örneği, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa
 • Öcal Kara., F. 2005. Şanlıurfa İli'nde Kadınların Tarımsal Yayım Hizmetlerinden Yararlanma Durumu ve Buna Etki Eden Etkenler Üzerine Bir Araştırma. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa, 137s.
Other ID JA35SH55AU
Journal Section Articles
Authors

Author: Umut Kenan KARA
Institution: ?

Author: Yaşar AKTAŞ
Institution: ?

Author: Fatma ÖCAL KARA

Dates

Publication Date : December 1, 2009

Bibtex @ { tarekoder272390, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2009}, volume = {15}, pages = {25 - 34}, doi = {}, title = {KÖY MERKEZLİ TARIMSAL ÜRETİME DESTEK PROJESİ'NİN (KÖY-MER) TARIMSAL YAYIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KARA, Umut Kenan and AKTAŞ, Yaşar and ÖCAL KARA, Fatma} }
APA KARA, U , AKTAŞ, Y , ÖCAL KARA, F . (2009). KÖY MERKEZLİ TARIMSAL ÜRETİME DESTEK PROJESİ'NİN (KÖY-MER) TARIMSAL YAYIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi , 15 (1 ve 2) , 25-34 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25835/272390
MLA KARA, U , AKTAŞ, Y , ÖCAL KARA, F . "KÖY MERKEZLİ TARIMSAL ÜRETİME DESTEK PROJESİ'NİN (KÖY-MER) TARIMSAL YAYIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 (2009 ): 25-34 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25835/272390>
Chicago KARA, U , AKTAŞ, Y , ÖCAL KARA, F . "KÖY MERKEZLİ TARIMSAL ÜRETİME DESTEK PROJESİ'NİN (KÖY-MER) TARIMSAL YAYIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 (2009 ): 25-34
RIS TY - JOUR T1 - KÖY MERKEZLİ TARIMSAL ÜRETİME DESTEK PROJESİ'NİN (KÖY-MER) TARIMSAL YAYIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ AU - Umut Kenan KARA , Yaşar AKTAŞ , Fatma ÖCAL KARA Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 34 VL - 15 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi KÖY MERKEZLİ TARIMSAL ÜRETİME DESTEK PROJESİ'NİN (KÖY-MER) TARIMSAL YAYIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ %A Umut Kenan KARA , Yaşar AKTAŞ , Fatma ÖCAL KARA %T KÖY MERKEZLİ TARIMSAL ÜRETİME DESTEK PROJESİ'NİN (KÖY-MER) TARIMSAL YAYIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ %D 2009 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 15 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD KARA, Umut Kenan , AKTAŞ, Yaşar , ÖCAL KARA, Fatma . "KÖY MERKEZLİ TARIMSAL ÜRETİME DESTEK PROJESİ'NİN (KÖY-MER) TARIMSAL YAYIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 / 1 ve 2 (December 2009): 25-34 .
AMA KARA U , AKTAŞ Y , ÖCAL KARA F . KÖY MERKEZLİ TARIMSAL ÜRETİME DESTEK PROJESİ'NİN (KÖY-MER) TARIMSAL YAYIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ. TED - TJAE. 2009; 15(1 ve 2): 25-34.
Vancouver KARA U , AKTAŞ Y , ÖCAL KARA F . KÖY MERKEZLİ TARIMSAL ÜRETİME DESTEK PROJESİ'NİN (KÖY-MER) TARIMSAL YAYIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2009; 15(1 ve 2): 34-25.