ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE KOOPERATİFLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNUN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A Study on Determining Cooperativization and Social Security Situation of The Farms in Erzurum Province

Avni BİRİNCİ [1] , Okan AKIN [2]


Bu çalışma, Erzurum ili tarım işletmelerinde çiftçilerin nüfus, eğitim, işgücü, sosyal güvenlik ve kooperatifleşmedüzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma yöresini temsil edecek şekilde toplam 18 köyden 174işletme basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve bu işletmelerde 2005 üretim yılına ilişkin bilgileranket yolu ile temin edilmiştir.Araştırma sonuçlarına göre, kooperatifleşme olgusu araştırma alanına henüz tamoturmamıştır. Çiftçilerin %32'lik kesimi kooperatiflerin hiçbir işe yaramadığı kanısında olduklarını belirtmişlerdir
The aim of this study is to determine education levels, labour power, social security situation andcooperativization structure of the farmers in Erzurum province. The data used in this research were collected from174 farms through a survey study in which samples were determined by simple random sampling method from 18villages in the year of 2005.According to the result of the study, cooperation hes not been yet settle down in thestudy area. İt is determined that 32 percent of farmers does not believe the usefulness of cooperation
 • Anonim, 2003a, Devlet İstatistik EnstitüsüYıllığı,Ankara.
 • Anonim, 2003b, Erzurum Tarım Master Planı, İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına Destek Projesi, Tarım ve Köy İşleri Bak., Erzurum.
 • Anonim, 2004, II. Tarım Şurası Çalışma Belgesi,Ankara.
 • Aksöz, İ., 1966, Erzurum Ovasındaki Ziraat İşletmelerinin Ekonomik Durumu, Atatürk Üniversitesi Ziraat FakültesiYayını No:50, Güneş Matbaası,Ankara.
 • Çelik, N., 2000, Tarımda Girdi Kullanımı ve Verimliliğe Etkileri, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları No:2521, Ankara.
 • Çiçek, A. Erkan, O., 1996, Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat.
 • Demir, N. ve Arıkbay, C., 1991, GAP Bölgesindeki Verimlilik İlişkileri, MPM. Yayınları No:448, S:25, Ankara.
 • Erkuş, A.ve Demirci, R., 1996, Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, Ankara Üniversitesi Yayın No:1435, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:417, S:158, İzmir.
 • Karagölge, C., 1973, Arazi Tasarruf Şekillerine Göre Erzurum İlindeki Tarım İşletmelerinin Ekonometrik Analizi, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:32, Ziraat Fakültesi Yayınları No:153, Araştırma Serisi Yayınları No:90, Erzurum.
 • Karagölge, C., 1996, Tarımsal İşletmecilik-Tarım İşletmelerinin Analizi ve Planlaması, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:326, Ders Kitapları Serisi No:7, Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum.
 • Şahin, Y., 2002, Ülkemizde Tarım Sektörünün Yeri, Önemi ve Sektöre İlişkin Teşvik Uygulamaları, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü,Araştırma ve İnceleme Dizisi No:30,Ankara.
 • Türkdoğan, O., 1973, Tarımsal Yenilik Tekniklerinin Yayılması: Federal Almanya Örneği, Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:42, Araştırma Serisi No:31, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum. Sorumlu Yazar Avni BİRİNCİ abirinci@atauni.edu.tr Geliş Tarihi Kabul Tarihi : 01.04.2008
Other ID JA35SG47NC
Journal Section Articles
Authors

Author: Avni BİRİNCİ
Institution: ?

Author: Okan AKIN
Institution: ?

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { tarekoder272376, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2008}, volume = {14}, pages = {31 - 36}, doi = {}, title = {ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE KOOPERATİFLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNUN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {BİRİNCİ, Avni and AKIN, Okan} }
APA BİRİNCİ, A , AKIN, O . (2008). ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE KOOPERATİFLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNUN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Tarım Ekonomisi Dergisi , 14 (1 ve 2) , 31-36 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25833/272376
MLA BİRİNCİ, A , AKIN, O . "ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE KOOPERATİFLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNUN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (2008 ): 31-36 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25833/272376>
Chicago BİRİNCİ, A , AKIN, O . "ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE KOOPERATİFLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNUN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (2008 ): 31-36
RIS TY - JOUR T1 - ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE KOOPERATİFLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNUN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AU - Avni BİRİNCİ , Okan AKIN Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 36 VL - 14 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE KOOPERATİFLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNUN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %A Avni BİRİNCİ , Okan AKIN %T ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE KOOPERATİFLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNUN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %D 2008 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 14 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD BİRİNCİ, Avni , AKIN, Okan . "ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE KOOPERATİFLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNUN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 / 1 ve 2 (June 2008): 31-36 .
AMA BİRİNCİ A , AKIN O . ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE KOOPERATİFLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNUN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. TED - TJAE. 2008; 14(1 ve 2): 31-36.
Vancouver BİRİNCİ A , AKIN O . ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE KOOPERATİFLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNUN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2008; 14(1 ve 2): 36-31.