HARRAN OVASI SULU TARIM İŞLETMELERİNDE ARAZİ VE GELİR DAĞILIMI
Income and Land Distribution Among Farm Households Operating Under the Irrigated Conditions of the Harran Plain

Tamer IŞGIN [1]


Bu araştırma, Harran Ovası sulu tarım işletmelerinde gelir dağılımını saptamaya yönelik birçalışmadır. Bu çalışmanın amacı, Harran Ovası sulu tarım işletmelerinde gelirin ne dereceadil bir dağılım gösterdiğini saptayarak GAP projesinin sosyal sonuçlarının ortayakonmasıdır. Bu çerçevede Gini konsantrasyon oranları, Harran Ovası'ndan anket yolu iletoplanan veriyi kullanmak suretiyle hesaplanmış ve bu göstergeler, hem başka bölgelere aitoranlarla ve hem de GAPalanına ait eski oranlarla karşılaştırılarak özellikle 1995 yılından buyana işletmeye açılan Harran Ovası sulamalarının, ova çiftçisi gelirine dağılım açısından neşekilde etkide bulunduğu ortaya konulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre,bölgede tarımsal gelirin adaletsiz bir şekilde dağılım gösterdiği, 0,60 olarak hesaplanan Ginioranı ile saptanmıştır. Bu dağılımda etkili faktörlerden en önemlisi ise, işletmelerin sahipolduğu arazilerin büyüklük dağılımıdır
This paper addresses the issue of income distribution among farm households operatingunder the irrigated conditions of the Harran Plain located in the Şanlıurfa province of Turkey.In this framework, Gini concentration ratios are calculated using data collected from thestudy area. An important purpose of this research paper is to compare the Gini concentrationratios calculated for the irrigated area farm households in the South Eastern Anatolia project(better known as the GAP with Turkish acronym) region with those calculated for otherregions as well as those previous ratios belonging to the GAP area so as to determine thedistributional impacts of the GAP project. In so doing, one could make judgments about howthe well-being of these local farmers, through this perspective, is affected by theimplementation of the GAP project irrigations initiated back in 1995, and thus allowing us tomake comments on a post project evaluation. Results show that the study area farm incomesare distributed highly unequally relying on the calculated Gini concentration ratio of 0.60.An important component affecting farm income distribution is determined to be thedistribution of land under cultivation by these local farmers
 • Aktaş, Y. 2005.Şanlıurfa'da Aşiret Düzeni ve .11(1): 33 40.
 • Asplund, Nathan M. 1988.Participation of Ohio Çullu, M. A. 2003.'Estimation of the Effect of Çullu, M. A., Çelik, İ., Almaca, A. 2000. Çullu, M.A.,Almaca,A., Şahin,Y.,Aydemir, S. 2002.Application of GIS for monitoring soil salinization in the Harran Plain, Turkey. SSST International Conference on Sustainable Land Use and Management. Çanakkale-Turkey. pp. 326-331.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü, 2003.VII. (2001 GAP Bölge Müdürlüğü, 2004.GAP Bölgesel Goreham, Gary A., Rathge, R. W., Pederson, G. D. 1990.Distribution of Personal Income in Agriculture-Dependent Counties of Midwestern States: A Policy Variables Isgin, T., and Forster, D. L. 2003.
 • Jayne, T. S., Yamano, T., Weber, M. T., Tschirley, D., Benfica, R., Chapoto, A., Zulu, B. 2003.
 • Land Distribution in Africa: Implications for Poverty Reduction Strategies.Journal of Food Policy. 28: 253-275.
 • Maxwell, Nan L. 1990.
 • Nelson, Charles T. 1994. Paksoy, S 2000. Polat, İ., 1994.
 • Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü, 2005. . Turgut, T., 1991.
 • Witzke, Harald V. 1984. Yamane, T. 1967.
 • , Bilimsel Araştırma ve İncelemeler No: 794,Ankara.
 • Kalkınma Proğramı Kırsal Kalkınma Projesi Teklife Çağrı Rehberi; İlgi: 2004/TUR/2001- 01/007.
 • Approach. Iowa State University, Ames, Iowa, pp. 1-36, 67-79.
 • A Decomposition Analysis of Farm Household Income Distribution in Agriculture: A Case Study from Ohio.J. Agric. Fac. HR.U. 2): 11-17.
 • (1- Smallholder Income and Income Inequality in the United States, 1947-1985, pp. 1-14, 143-145. Levels of and Changes in The Distribution of US Income. The Changing Distribution of Income in an Open U.S. Economy. College of Business Administration, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana, pp. 29-63. .
 • Gap Kapsamında Sulamaya Income Distribution. By Praeger Publishers, Inc., pp. 59-75.
 • Kırşehir İli Merkez İlçesi Tarım İşletmelerinde Gelir Dağılımı. Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şanlıurfa İli Pamuk Üretim Durumu Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü İstatistikleri.
 • Ankara İli Elmadağ İlçesinde Tarım İşletmelerinde Gelir Dağılımı ve Gelir Tüketim İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. BasılmamışYüksek Lisans Tezi,Ankara.
 • A Model of Income Distribution in Agriculture: Theory and Evidence.European Review of Agricultural Economics, February: 65-83.
 • Elementary Sampling Theory. Printice Hall Inc., Englewood Cliffs NT.
Other ID JA35SD75VV
Journal Section Articles
Authors

Author: Tamer IŞGIN

Dates

Publication Date : June 1, 2006

Bibtex @ { tarekoder272332, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2006}, volume = {12}, pages = {59 - 68}, doi = {}, title = {HARRAN OVASI SULU TARIM İŞLETMELERİNDE ARAZİ VE GELİR DAĞILIMI}, key = {cite}, author = {IŞGIN, Tamer} }
APA IŞGIN, T . (2006). HARRAN OVASI SULU TARIM İŞLETMELERİNDE ARAZİ VE GELİR DAĞILIMI. Tarım Ekonomisi Dergisi , 12 (1 ve 2) , 59-68 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25828/272332
MLA IŞGIN, T . "HARRAN OVASI SULU TARIM İŞLETMELERİNDE ARAZİ VE GELİR DAĞILIMI". Tarım Ekonomisi Dergisi 12 (2006 ): 59-68 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25828/272332>
Chicago IŞGIN, T . "HARRAN OVASI SULU TARIM İŞLETMELERİNDE ARAZİ VE GELİR DAĞILIMI". Tarım Ekonomisi Dergisi 12 (2006 ): 59-68
RIS TY - JOUR T1 - HARRAN OVASI SULU TARIM İŞLETMELERİNDE ARAZİ VE GELİR DAĞILIMI AU - Tamer IŞGIN Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 68 VL - 12 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi HARRAN OVASI SULU TARIM İŞLETMELERİNDE ARAZİ VE GELİR DAĞILIMI %A Tamer IŞGIN %T HARRAN OVASI SULU TARIM İŞLETMELERİNDE ARAZİ VE GELİR DAĞILIMI %D 2006 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 12 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD IŞGIN, Tamer . "HARRAN OVASI SULU TARIM İŞLETMELERİNDE ARAZİ VE GELİR DAĞILIMI". Tarım Ekonomisi Dergisi 12 / 1 ve 2 (June 2006): 59-68 .
AMA IŞGIN T . HARRAN OVASI SULU TARIM İŞLETMELERİNDE ARAZİ VE GELİR DAĞILIMI. TED - TJAE. 2006; 12(1 ve 2): 59-68.
Vancouver IŞGIN T . HARRAN OVASI SULU TARIM İŞLETMELERİNDE ARAZİ VE GELİR DAĞILIMI. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2006; 12(1 ve 2): 68-59.