A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Region of Çukurova
ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Erkan AKTAŞ [1]


This paper examined the data of cotton pruduction during 19802002 in Çukurova region. Inthis study, a supply model was constructed for cotton 2002 in Çukurova region.According tothe estimation of the supply model, elasticities of cotton, corn (cross elasticity), irrigationand motorin were calculated 0,56, -0,49, -0,30 and -0,90 respectively.It was also estimated in this study that average annual growth rate of yield of cotton is 1,4according to yield model of cotton in Çukurova region.It was estimated in the result of this study that motorin price is the most effective factor in thesupply of cotton in Çukurova region.Therefor, more attention should be given to motorinprice when agricultural support policies for cotton farming are developed
Bu makalede, 1980-2002 dönemine ait Çukurova Bölgesinin pamukla ilişkili verileriincelenmiştir. Bu çalışmada, Çukurova bölgesi'nde pamuk arz modeli oluşturulmuştur.Çukurova Bölgesi'nde tahmin edilen pamuk arz modelinde, pamuğun esnekliği 0,56,mısırın kısa dönem GSÜD çapraz esnekliği -0,49, su fiyatların kısa dönem esnekliği, -0,30ve motorin fiyatlarının kısa dönem esnekliği -0,95 olarak tahmin edilmiştir.Bu çalışmada aynı zamanda, elde edilen verim modeline göre, verimin yıllık büyüme hızıyıllık %1,4 olarak tahmin edilmiştir.Çalışma sonucunda, Çukurova Bölgesi'nde pamuk arzını en fazla; akaryakıt fiyatlarınınetkilediği tahmin edilmiştir. Bu nedenle, destekleme politikaları oluşturulurken akaryakıtgirdileri dikkate alınmalıdır
 • AKDEMİR, Ş., ŞENGÜL, H., GÜL, A., YURDAKUL, O.,BEK, Y., ÖREN, N., 1994. Çukurova Bölgesi Tarım İşletmelerinde Önemli Ürünlerde Girdi-Çıktı İlişkisinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, Proje No:Taog-941, 128s.Adana
 • AKTAŞ, E., 2004. Destekleme Ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesi'nde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. Kod No: 833,Adana
 • ANONYMOUS, 2003. Adana, Mersin ve Osmaniye Tarım İl Müdürlükleri 2002 Yılı Verileri.
 • FOSTER, K., A., MYANAUNA, A., 1995. Estimation Of Dynamic Maize Supply Response İn Zambia. American Journal Of Agricultural Economics. 12 (1995) 99-107.
 • GUJURATİ, D., N., 2001. Temel Ekonometri. LiteratürYayıncılık., s. 170, İstanbul.
 • IŞIĞIÇOK, E., 1994. Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi.Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:94. Bursa
 • KOÇ, A., A., BUDAK, F., TANRIVERMİŞ, H., GÜNDOĞMUŞ, E., İNAN, İ., H., KUBAŞ, A., ÖZKAN, B., 2001.Türkiye Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı: Etkinsizlik, Sorunlar ve Alternatif Düzenlemelerin Etkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomisi Araştırma Enstitüsü. Proje Raporu 2001-6.Ankara.
 • ŞENGÜL, H., KOÇ, A., A., AKYIL, N., BAYANER, A., FULLER, F., 2001. Türkiye'de Pamuk Pazarı: Gelecekteki Talebi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Tarım Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomisi Araştırma Enstitüsü. Proje Raporu 2001-1,Yayın No: 49.Ankara.
 • TEAE, 2000. Pamuk Durum ve Tahmin Raporu. Yayın No: 33,Ankara.
 • TOMEK, W., ROBİNSON, K.L., 1991. Agricultural Product Prices, Third Edition, Cornell University Press, 360 P. Ithaca And London.
 • TÜİK, Çeşitli Yıllar. Yılları Tarımsal Yapı Ve Üretim 1980-2004. Devlet İstatistik EnstitüsüYayınları.Ankara.
 • USDA, 2006. Cotton: World Markets and Trade Archives. Http://www.fas.usda.gov/grain/ circular/2006/08-06/all.pdf
Other ID JA35SD38KU
Journal Section Articles
Authors

Author: Erkan AKTAŞ

Dates

Publication Date : June 1, 2006

Bibtex @ { tarekoder272330, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2006}, volume = {12}, pages = {3 - 8}, doi = {}, title = {ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {AKTAŞ, Erkan} }
APA AKTAŞ, E . (2006). ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Tarım Ekonomisi Dergisi , 12 (1 ve 2) , 3-8 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25828/272330
MLA AKTAŞ, E . "ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Tarım Ekonomisi Dergisi 12 (2006 ): 3-8 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25828/272330>
Chicago AKTAŞ, E . "ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Tarım Ekonomisi Dergisi 12 (2006 ): 3-8
RIS TY - JOUR T1 - ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AU - Erkan AKTAŞ Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 8 VL - 12 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %A Erkan AKTAŞ %T ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %D 2006 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 12 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD AKTAŞ, Erkan . "ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Tarım Ekonomisi Dergisi 12 / 1 ve 2 (June 2006): 3-8 .
AMA AKTAŞ E . ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. TED - TJAE. 2006; 12(1 ve 2): 3-8.
Vancouver AKTAŞ E . ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2006; 12(1 ve 2): 8-3.