Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği
According to Different Equivalence Scales, Change of Basic Poverty Indicators: The Case of Turkey

Burak ÖZTORNACI [1] , Alper DEMİRDÖĞEN [2]


Bu çalışmada, yoksulluğun parasal yaklaşım çerçevesinde ölçümü için kullanılan eşdeğerlik ölçeklerinin, yoksulluk değerlerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada günümüzde yaygın olarak kullanılan yoksulluk göstergeleri ve eşdeğerlik ölçekleri seçilmiştir. Seçilen yoksulluk göstergeleri her bir eşdeğerlik ölçeğine göre, Türkiye için, “TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2010 Mikro Veri Seti (Kesit)” kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda, Türkiye için, temel yoksulluk göstergelerinin, eşdeğerlik ölçeklerine göre değişiklikler gösterdiği, bu değişikliklerin kent ve kır bazında daha da arttığı tespit edilmiştir. Söz konusu eşdeğerlik ölçekleri gelişmiş ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilmiştirler. Gelişmekte olan ülkelerin kırsal nüfuslarının görece daha fazla olduğu göz önüne alındığında, eşdeğerlik ölçeklerinin gelişmekte olan ülkeler için kullanılmasının oldukça farklı sonuçlar yarattığı bu çalışma ile ortaya konmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin gelire bağlı değerlendirmelerde eşdeğerlik ölçeklerinin etkisini dikkate almasının önemi vurgulanmıştır
This study analyzes how equivalence scales affects poverty values measured within the framework of monetary approach. In this study, poverty indicators and equivalence scales which are currently in widespread use were selected. Poverty indicators were estimated for Turkey based on these selected equivalence scales using the “TSI Income and Living Conditions Survey 2010 Micro Data Set (Cross Section)” for Turkey. It was found out that there are significant differences among poverty indicators calculated with different equivalence scales and these differences are even more when calculations were made for rural and urban areas. All these equivalence scales were developed by the developed countries and international organizations. Considering that developing countries have more rural population, this study reveals that using of these equivalence scales creates rather different results for developing countries. This study emphaizes the importance of considering the effect of equaivalence scales in the monetary estimation in developing countries
 • Atahan. D., 2006. Yoksulluk: Temel Kavramlar, Ölçüm Yöntemleri ve Türkiye’de Kırsal Yoksulluğun Belirleyenleri. Yüksek lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Ankara.
 • Atkinson, A. B., Rainwater, L., & Smeedıng, M. T., 1995. Income Distribution in OECD Countries: Evidence from the Luxembourg Income Study. Social Policy Studies 18, Paris. OECD.
 • Aytaç, A., & Hatipler. M., 2013. Dünya’da ve Türkiye’de Yoksulluğun Özgün Yapısı ve Yoksullukla Mücadele. Paradigma Yayınevi, Edirne.
 • Bernier, J., & Lanctôt, P., 1996. Échelles d’équivalence. Québec, Ministère de la Sécurité du revenu.
 • Chanfreau, J., & Burchardt. T., 2008. Equivalence Scales: Rationales, Uses and Assumptions. http://www.gov.scot/resource/doc/933/0079961.pdf (Erişim tarihi: 11.10.2015).
 • Coudouel, A., Hentschel, J., & Wodon, Q., 2002. Poverty Measurement and Analysis in the PRSP Sourcebook. World Bank, Washington D.C.
 • FAO, 2005a. Equivalence Scales: General Aspects.
 • http://www.fao.org/docs/up/easypol/325/equiv_scales_g eneral_032en.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • FAO, 2005b. Equivalence Scales: Subjective Methods.
 • http://www.fao.org/docs/up/easypol/326/equv_scales_su bjectmtd_033EN.pdf (Erişim tarihi: 25.03.2015)
 • FAO, 2005c. Equivalence Scales: Objective Methods.
 • http://www.fao.org/docs/up/easypol/327/equivalencescl s-objective_methods_034en.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Frank, F., 1983. The Minimum Wage. Policy Studies Institute, London.
 • Frechet, G., Lanctôt, P., Morin, A., & Savard, F., 2010. Equivalence Scales: An Empirical Validation.
 • http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/cepe_eche lles_equiv_en.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Hagenaars, A. K., Vos, K., & Zaidi, M. A., 1994. Poverty Statistics in the Late 1980s: Research. Based on
 • Micro-data. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg
 • Jean, S., 2001 “Le revenu,” Portrait social du Québec: données et analyses, Québec, Institut de la statistique du Québec.
 • Lubrano, M., 2011. The Econometrics of Inequality and Poverty Lecture 8: Equivalence Scales.
 • http://www.vcharite.univ- mrs.fr/PP/lubrano/cours/Lecture-8.pdf tarihi:25.03.2015) (Erişim
 • Madden, D., 2000. Relative or Absolute Poverty: A New Approach. Review of Income and Wealth Series.
 • May, J., 2001. An Elusive Consensus: Definitions, Measurement and Analysis of Poverty. Choices for he Poor: Lessons from National Poverty Strategies.
 • NAP, 1995. Measuring Poverty; a New Approach. National Academy Press.
 • Nelson, J. A., 1988. Household Economies of Scale in Consumption: Econometrica. and Evidence.
 • OECD, 1982. The OECD List of Social Indicators. Paris
 • OECD, 2008. Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries.
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset- Management/oecd/social-issues-migration- health/growing-unequal_9789264044197- en#page3 (Erişim tarihi:25.03.2015) OECD, 2012. What are http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note- EquivalenceScales.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Pollak, R. A., & Wales, T. J., 1979. Welfare Comparisons and Equivalence Scales.
 • http://www.vcharite.univmrs.fr/pp/lubrano/atelier/pollak w1979.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Rio Group, 2006. Compendium of Best Practices in Poverty Measurement.
 • http://www.ibge.gov.br/poverty/pdf/rio_group_compen dium.pdf (Erişim tarihi: 25.03.2015)
 • Statistics Canada, 2008. Analytic Concepts, Family Size Adjustment publication. scale). on-line
 • http://prod.library.utoronto.ca/datalib/codebooks/cstdsp/ 13f0022/2002/00002/notedef/analytic.htm (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Şengül, S., & Cafrı, C., 2010. Yoksulluk Ölçümünde Engel ve Rothbarth Eşdeğerlik Ölçekleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Şenses, F., 2003. Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk. İletişim Yayınları, 3.baskı, İstanbul.
 • Vos, K., & Zaidi, M. A., 1997. Equivalence Scale Sensitivity of Poverty Statistics for the Member States http://www.roiw.org/1997/319.pdf (Erişimtarihi:25.03.2015) Community.
 • TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2010 Mikro Veri Seti (Kesit). Sorumlu Yazar: Burak ÖZTORNACI
 • burakoztornaci@gmail.com
 • Geliş Tarihi : 21/04/2015
 • Kabul Tarihi : 15/10/2015
Other ID JA35SB88BH
Journal Section Articles
Authors

Author: Burak ÖZTORNACI

Author: Alper DEMİRDÖĞEN

Dates

Publication Date : December 1, 2015

Bibtex @ { tarekoder272305, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2015}, volume = {21}, pages = {7 - 15}, doi = {}, title = {Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {ÖZTORNACI, Burak and DEMİRDÖĞEN, Alper} }
APA ÖZTORNACI, B , DEMİRDÖĞEN, A . (2015). Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi , 21 (1 ve 2) , 7-15 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25826/272305
MLA ÖZTORNACI, B , DEMİRDÖĞEN, A . "Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 21 (2015 ): 7-15 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25826/272305>
Chicago ÖZTORNACI, B , DEMİRDÖĞEN, A . "Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 21 (2015 ): 7-15
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği AU - Burak ÖZTORNACI , Alper DEMİRDÖĞEN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 15 VL - 21 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği %A Burak ÖZTORNACI , Alper DEMİRDÖĞEN %T Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği %D 2015 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 21 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD ÖZTORNACI, Burak , DEMİRDÖĞEN, Alper . "Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 21 / 1 ve 2 (December 2015): 7-15 .
AMA ÖZTORNACI B , DEMİRDÖĞEN A . Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği. TED - TJAE. 2015; 21(1 ve 2): 7-15.
Vancouver ÖZTORNACI B , DEMİRDÖĞEN A . Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2015; 21(1 ve 2): 15-7.