ŞANLIURFA'DA AŞİRET DÜZENİ VE TARIMSAL YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ
Tribal System and the Adoption of Agricultural Innovations in Sanliurfa

Yaşar AKTAŞ [1]


Aşiret düzeni yeterince araştırılmamış bir alandır. Bundan dolayı da GAP'ta yapılanaraştırma sonuçları gerçeğe yakın bir biçimde açıklanamamaktadır. Bu çalışmadaŞanlıurfa'da egemen olan aşiret düzeni, toplumsal ekonomik, dinsel, eğitim özellikleribakımından çözümlenerek içinde bulunulan değişim ve evrimleşme süreci ortayakonmaktadır. Aşiret yapısı ile tarımsal yayım çalışması arasındaki bağlantının gösterilmesive buna ilişkin çözüm yollarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çıkarım ve önerileri aşiretdüzeni ve tarımsal yayım çalışma yöntemi olmak üzere iki noktada toplanmıştır
Tribal system in a field which has not been searched enough yet. Thus, results of theresearches on GAP (South Eastern Anatolia Project) region couldn’t be explained in arealistic manner. In that study, continuing change and evalution process of tribal systemdominating in Sanliurfa is proved by analyzing in terms of social, economical, religious,educational characteristics. It is aimed to point out the relationship between tribal system andagricultural extension work as well as to develop solutions related to that. Inferences andsuggestions are gathered on two points as tribal system and agricultural extension working method
 • Aktaş, Y. 2000. Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesince Harran Ovası'nda Yürütülen Pamukta Entegre Örnek Çiftçi Mücadele Çalışmasının Bir Değerlendirme Denemesi. HR.Ü. Yayın No.1, Şanlıurfa. 73s.
 • Aktaş Y. ve ark. 2002. Harran Ovası'nda Sebze Üretimi ve Tarımsal Yayım Sorunları. Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül, Erzurum S.: 426-432
 • Aktaş, Y. ve Öcal, F. 2003. Türkiye'de Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesi Araştırmalarının Çözümlenmesi. GAP 3. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, S.: 119-124
 • Aktaş Y. ve ark. 2004. Şanlıurfa'da Buğday Tarımının Tarımsal Yayım Açısından Çözümlenmesi. T.VI. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül, Tokat S. : 649-655
 • Aktaş ve ark. 2005. Beratung zum umweltschonenden Weizenanbau in S ü d o s t a n a t o l i e n . B e r i c h t e ü b e r Landwirtschaft. Band 83 (2), s.294-317.
 • Albrecht, H. 1969. Innovationsprozesse in der Landwirtschaft. Saarbrücken, 362 s.
 • Albrecht, H., 1980: Diffusion Processes and Social Structure: Review of Research within Rural Sociology. Universität Hohenheim, Stuttgart, 16 s.
 • Beşikçi, I. 1970: Doğu Anadolu'nun Düzeni. Sosyo-ekonomik ve etnik temeller. E.Yayınları, Istanbul, 519s.
 • Gürgen,Y. ve ark. 1996. GAP Alanında Uygulanmakta Olan Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Etkinliğini Artırma Olanaklarının Araştırılması. Ç.Ü.Z.F. Genel Yay. No: 92,Adana, 94 s.
 • Rogers, E.M. 2003. Diffusion of innovations. 5. Edition. Free press, NewYork, 551s.
 • Türk Dil Kurumu 1974. Türkçe Sözlük. 6. Baskı, Ankara, 893 s.
 • Kleff, H-G. 1985: Vom Bauern zum Industriearbeiter. Zur kollektiven Lebens geschichte der Arbeitsmigranten aus der Türkei. Verlag M. Werkmeister, Mainz 329s.
 • Özçatalbaş,O. 1994. GAP Bölgesinde (Şanlıurfa'da) Tarımsal Yayımın Analizi ve Etkin Bir Yayım Çalışması İçin Gerekli Koşulların Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Fen Bil.Enst. Doktora Tezi. 261 s.
Other ID JA35SB26NP
Journal Section Articles
Authors

Author: Yaşar AKTAŞ

Dates

Publication Date : December 1, 2005

Bibtex @ { tarekoder272301, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {33 - 40}, doi = {}, title = {ŞANLIURFA'DA AŞİRET DÜZENİ VE TARIMSAL YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ}, key = {cite}, author = {AKTAŞ, Yaşar} }
APA AKTAŞ, Y . (2005). ŞANLIURFA'DA AŞİRET DÜZENİ VE TARIMSAL YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ. Tarım Ekonomisi Dergisi , 11 (1 ve 2) , 33-40 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25825/272301
MLA AKTAŞ, Y . "ŞANLIURFA'DA AŞİRET DÜZENİ VE TARIMSAL YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 33-40 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25825/272301>
Chicago AKTAŞ, Y . "ŞANLIURFA'DA AŞİRET DÜZENİ VE TARIMSAL YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 33-40
RIS TY - JOUR T1 - ŞANLIURFA'DA AŞİRET DÜZENİ VE TARIMSAL YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ AU - Yaşar AKTAŞ Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 40 VL - 11 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ŞANLIURFA'DA AŞİRET DÜZENİ VE TARIMSAL YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ %A Yaşar AKTAŞ %T ŞANLIURFA'DA AŞİRET DÜZENİ VE TARIMSAL YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ %D 2005 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 11 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD AKTAŞ, Yaşar . "ŞANLIURFA'DA AŞİRET DÜZENİ VE TARIMSAL YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 / 1 ve 2 (December 2005): 33-40 .
AMA AKTAŞ Y . ŞANLIURFA'DA AŞİRET DÜZENİ VE TARIMSAL YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ. TED - TJAE. 2005; 11(1 ve 2): 33-40.
Vancouver AKTAŞ Y . ŞANLIURFA'DA AŞİRET DÜZENİ VE TARIMSAL YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2005; 11(1 ve 2): 40-33.