Year 2005, Volume 11 , Issue 1 ve 2, Pages 101 - 109 2005-12-01

TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİM GİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ
Physical Production Inputs And Cost Analysis of Some Important Field Crops in Zile County of Tokat Province

Zeki BAYRAMOĞLU [1] , Z Gökalp GÖKTOLGA [2] , Orhan GÜNDÜZ [3]


Araştırmada, Tokat ili Zile ilçesinde bazı önemli tarla bitkilerinin (ayçiçeği, buğday, soğanve şeker pancarı) fiziki üretim girdileri ve bu ürünlerin dekara üretim maliyetlerihesaplanmıştır. Örneklemede basit tesadüfü örnekleme yöntemi kullanılmış ve veriler 13köyde 67 adet tarım işletmesinden anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göredekara maliyeti en yüksek ürün olan soğan, aynı zamanda en yüksek kârı sağlayan üretimdalı konumundadır. Oransal kârı en yüksek olan ürün şeker pancarıdır. Şeker pancarındansonra en kârlı üretim dalları sırasıyla soğan, ayçiçeği ve buğdaydır
In this research, physical production inputs and production costs per decare of someimportant field crops (sunflower, wheat, onion, and sugar beet) in Zile county of Tokatprovince were calculated. Simple random sampling method was used in the determination ofsample size and the data were obtained from 67 farms in 13 villages via survey. Results showthat onion is the most profitable production activity among crops although it has the highestproduction cost per decare. Sugarbeet is a product that has the highest proportional profit. Itis followed by onion, sunflower, and wheat, respectively
 • Açıl, A.F., Demirci R., 1984. Tarım ekonomisi dersleri,Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 880,Ankara.
 • Anonim, 2004. Tokat, Amasya ve Yozgat yörelerinde yetiştirilen bazı tarım ürünlerinin Ayçiçeği Buğday Soğan Ş.Pancarı
 • Üretim Masrafı (YTL/da) G.S.Ü.D. (YTL/da) Net Kâr (YTL/da)
 • Oransal Kâr (YTL/da) 139,331 192,126 52,795 1,38 1.29 261,936 521,282 259,346 1,70 1,99 üretim girdileri ve maliyetleri. Tokat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Tokat.
 • Anonim, 2006. Zile Tarım İlçe Müdürlüğü Kayıtları, Tokat.
 • Aras, A., 1988. Tarım muhasebesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:486 (Ders Kitabı), İzmir.
 • Baş, C.C., 1996. Tokat ili Zile ilçesinde 1995 yılı kampanya dönemine ait şeker pancarı m a l i y e t i ü z e r i n e b i r a r a ş t ı r m a . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Lisans Semineri, Tokat.
 • Çiçek, A., 1990. Tokat ili Kazova bölgesinde şeker pancarı üretimi ve üretim girdilerinin ekonometrik analizi. Ç.Ü. Fenbilimleri Enstitüsü (Basılmamış doktora tezi),Adana.
 • Çiçek, A., Erkan, O., 1996. Tarım ekonomisinde araştırma ve örnekleme yöntemleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, ders Notları Serisi No:6, Tokat.
 • Çiçek, A., Sayılı, M., 1996. Tokat ili Kazova yöresi tarım işletmelerinde bazı önemli tarla ürünlerinin fiziki üretim girdileri ve kârlılıkları üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (1), 191-209, Tokat.
 • Göktolga, Z.G., 2000. Tokat ili Erbaa ilçesinde şeker pancarı yetiştiren işletmelerin ekonomik analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, BasılmamışYüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Gündoğmuş, E., 1998. Ankara ili Akyurt ilçesi tarım isletmelerinde ekmeklik buğday ( triticum aestivum L.) üretiminin fonksiyonel analizi ve üretim maliyetinin hesaplanması. Tr. Journal of Agriculture and Forestry, 22, 251-260.
 • Güney, D., 1986. Tokat yöresinde bazı tarım ürünlerinin üretim girdileri ve maliyetleri. Köyhizmetleri Genel Müdürlüğü Tokat Araştırma Enstitüsü Yayını Yayın No:82. Tokat.
 • Kıral, T., Kasnakoğlu, H., 1999. Tarımsal ürünler için maliyet hesaplama metodolojisi ve veri tabanı rehberi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü proje raporu 1999-13.Ankara.
 • Kızıloğlu, S., 1997. Erzurum ilinde buğday, arpa, patates, ayçiçeği, şeker pancarı ve fiğin üretim maliyeti ve arz fonksiyonlarının ekonometrik yönden analizi. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 21 (3), 225-235.
 • Özçelik, A., 1989. Ankara Şeker fabrikası civarındaki şeker pancarı yetiştiren tarım işletmelerinde şeker pancarı ile buğday için fiziki üretim girdileri ve üretimin fonksiyonel analizi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları No:1113,Ankara.
Other ID JA35SB55YT
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeki BAYRAMOĞLU
Institution: ?

Author: Z Gökalp GÖKTOLGA
Institution: ?

Author: Orhan GÜNDÜZ

Dates

Publication Date : December 1, 2005

Bibtex @ { tarekoder272300, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {101 - 109}, doi = {}, title = {TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİM GİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ}, key = {cite}, author = {BAYRAMOĞLU, Zeki and GÖKTOLGA, Z Gökalp and GÜNDÜZ, Orhan} }
APA BAYRAMOĞLU, Z , GÖKTOLGA, Z , GÜNDÜZ, O . (2005). TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİM GİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ. Tarım Ekonomisi Dergisi , 11 (1 ve 2) , 101-109 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25825/272300
MLA BAYRAMOĞLU, Z , GÖKTOLGA, Z , GÜNDÜZ, O . "TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİM GİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 101-109 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25825/272300>
Chicago BAYRAMOĞLU, Z , GÖKTOLGA, Z , GÜNDÜZ, O . "TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİM GİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 101-109
RIS TY - JOUR T1 - TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİM GİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ AU - Zeki BAYRAMOĞLU , Z Gökalp GÖKTOLGA , Orhan GÜNDÜZ Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 109 VL - 11 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİM GİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ %A Zeki BAYRAMOĞLU , Z Gökalp GÖKTOLGA , Orhan GÜNDÜZ %T TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİM GİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ %D 2005 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 11 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD BAYRAMOĞLU, Zeki , GÖKTOLGA, Z Gökalp , GÜNDÜZ, Orhan . "TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİM GİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 / 1 ve 2 (December 2005): 101-109 .
AMA BAYRAMOĞLU Z , GÖKTOLGA Z , GÜNDÜZ O . TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİM GİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ. TED - TJAE. 2005; 11(1 ve 2): 101-109.
Vancouver BAYRAMOĞLU Z , GÖKTOLGA Z , GÜNDÜZ O . TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİM GİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2005; 11(1 ve 2): 109-101.