SİLİFKE'DE HIYAR YETİŞTİREN SERA İŞLETMELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARI VE BİRİM ÜRÜN MALİYETLERİ
Economic Performance and Unit Production Costs in Greenhouse Farms Producing Cucumber in Silifke

Sevgi RAD [1] , Garip YARŞI [2]


Mersin İli Silifke İlçesi'nin araştırma alanı olarak seçildiği bu araştırmada, hıyaryetiştirilen cam sera işletmelerinin ekonomik performansı ve üretim maliyetlerininsaptanması amaçlanmıştır. Bu işletmelerde verim 12,8 kg/m ve hıyarın ortalama maliyeti781.957 TL/kg olarak hesaplanmıştır. İşletmelerde en önemli masraf unsuru aile işgücü ücretkarşılığı olup; bu masraf unsuru, toplam üretim masrafları içerisinde %40,86 pay almıştır.Bunu sırasıyla %9,00 pay ile gübre masrafı ve % 8,49 ile ilaç masrafı izlemektedir. Buişletmelerde, bir üretim dönemi için brüt kar 2.696.010.871 TL ve saf hasıla 287.009.321 TLhesaplanmıştır. Aile işgücü ücret karşılığı, üretim masrafları arasında yer aldığında net kar,negatif bulunmuştur
Economic performance and unit production costs of glass greenhouse farmsinvolved in production of cucumber in Silifke district (Mersin) were investigated in thisstudy.The average productivity was found to be 12,8 kg/m . The average unit production cost ofcucumber per kg was computed as 781.957 Turkish Liras (TL). Family labor was the mostsignificant items of production costs and constituted 40,86% of production costs. Fertilizersand pesticides comprised 9,00% and 8,49% of unit production costs respectively. Theaverage gross margin and return to total capital per farm were calculated as 2.696.010.871TL and 287.009.321 TL respectively. Net profit was found to be negative when family laborwas included as a cost item
 • Abak, K., O. Erken, B. Eser, N. Halloran, R. Yanmaz, N. Sarı, H. Ekiz, 2000.Sebze Tarımında 2000'lerde Üretim Hedefleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, Cilt:2,Ankara.
 • Açıl, A.F., R.Demirci, 1984.Tarım Ekonomisi Dersleri,A.Ü.Z.F.Yayın No: 880,Ankara.
 • Anonim, 1997.Silifke ve Çevresi Planlama ve Anonim 2003/a. Bakanlığı
 • Durum İlçenin TarımsalYapısı.
 • Anonim 2003/b.Zirai ve İktisadi Rapor 2001- Anonymous, 2001.Commercial Greenhouse Aras, A., 1988.Tarım Muhasebesi, E.Ü. Ziraat B a y r a k t a r Ş . , 2 0 0 3 .
 • Costa, J.M., E. Heuvelink, 2000.Greenhouse Cantliffe, D.J., J.J. Vansickle, 2003. Düzgüneş, O., T. Kesici, F. Gürbüz,, 1983. Dünyası Dergisi, Sayı: Eylül/225,Ankara.
 • Eraktan, S., 1995.Anamur Muz İşletmelerinin Demirci, 1995. Fidan, H., 2001. Kıral, T., 1993. E. Gündoğmuş, 1999.
 • Pezikoğlu, F., 1999. Rad, F., 1999.
 • Sevgican,A.,Y. Tüzel,A. Gül, R.Z. Eltez, 2000. Yamane, T., 1967. Yılmaz, İ., 1996.
 • G ü n d e m i m i z ; Competitiveness of the Spanish and Dutch Greenhouse Industries With the Florida Fresh Vegetable Industry, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, HS918, University of Florida.http://edis.ifas.ufl.edu. Horticulture in Almeria (Spain: Report on a Study Tour 24-29 January 2000). Horticultural Production Chains Group. Wageningen University, The Netherlands.
 • İstatistik Metodları I, A.Ü.Z.F. Yayın No: 861, Ders Kitabı,Ankara.
 • Tarım Ekonomisi, A.Ü.Z.F. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:5,Ankara.
 • Vişne Üretiminin Ekonomik Analizi ve Pazarlanması Ankara İli Çubuk İlçesi Örneği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın No: 206,Ankara.
 • Ankara İlinde T. Şeker Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Araştırma EnstitüsüYayın No:37,Ankara.
 • Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği ve Sorunları, Tarım Bakanlığı, Tarım ve Köy Dergisi, Sayı: 128.
 • Türkiye'de Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Analizi, A.Ü.Z.F. Su Ürünleri Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi,Ankara.
 • Türkiye'de Örtüaltı Yetiştiriciliği Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, Cilt: 2, 679-707.
 • Elemantary Sampling Theory. Prentice-Hall, Inc., Englowood Cliffs, N.J.
 • Antalya İlinde, Serada Domates, Biber ve Patlıcan Yetiştiriciliğinde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri, Ç.Ü.Z.F. Dergisi,Adana.
Other ID JA35SB23GF
Journal Section Articles
Authors

Author: Sevgi RAD
Institution: ?

Author: Garip YARŞI

Dates

Publication Date : December 1, 2005

Bibtex @ { tarekoder272299, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {25 - 31}, doi = {}, title = {SİLİFKE'DE HIYAR YETİŞTİREN SERA İŞLETMELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARI VE BİRİM ÜRÜN MALİYETLERİ}, key = {cite}, author = {RAD, Sevgi and YARŞI, Garip} }
APA RAD, S , YARŞI, G . (2005). SİLİFKE'DE HIYAR YETİŞTİREN SERA İŞLETMELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARI VE BİRİM ÜRÜN MALİYETLERİ. Tarım Ekonomisi Dergisi , 11 (1 ve 2) , 25-31 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25825/272299
MLA RAD, S , YARŞI, G . "SİLİFKE'DE HIYAR YETİŞTİREN SERA İŞLETMELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARI VE BİRİM ÜRÜN MALİYETLERİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 25-31 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25825/272299>
Chicago RAD, S , YARŞI, G . "SİLİFKE'DE HIYAR YETİŞTİREN SERA İŞLETMELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARI VE BİRİM ÜRÜN MALİYETLERİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 25-31
RIS TY - JOUR T1 - SİLİFKE'DE HIYAR YETİŞTİREN SERA İŞLETMELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARI VE BİRİM ÜRÜN MALİYETLERİ AU - Sevgi RAD , Garip YARŞI Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 31 VL - 11 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi SİLİFKE'DE HIYAR YETİŞTİREN SERA İŞLETMELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARI VE BİRİM ÜRÜN MALİYETLERİ %A Sevgi RAD , Garip YARŞI %T SİLİFKE'DE HIYAR YETİŞTİREN SERA İŞLETMELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARI VE BİRİM ÜRÜN MALİYETLERİ %D 2005 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 11 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD RAD, Sevgi , YARŞI, Garip . "SİLİFKE'DE HIYAR YETİŞTİREN SERA İŞLETMELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARI VE BİRİM ÜRÜN MALİYETLERİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 / 1 ve 2 (December 2005): 25-31 .
AMA RAD S , YARŞI G . SİLİFKE'DE HIYAR YETİŞTİREN SERA İŞLETMELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARI VE BİRİM ÜRÜN MALİYETLERİ. TED - TJAE. 2005; 11(1 ve 2): 25-31.
Vancouver RAD S , YARŞI G . SİLİFKE'DE HIYAR YETİŞTİREN SERA İŞLETMELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARI VE BİRİM ÜRÜN MALİYETLERİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2005; 11(1 ve 2): 31-25.