DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YENİ KAVRAMLAR
The New Concept of Regional Development and Development Politicts of World Bank and United Nations

H Neşe ÖZGEN [1]


Bu makale 'yoksulluk' kavramı ve yoksulluğun geleneksel ve küresel biçimlerini bölgeselkalkınma politikaları çerçevesinde tartışmayı amaçlamaktadır. Bölgesel kalkınma ve genelolarak kalkınma politikalarının Dünya Bankası (DB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafındandile getirilme ve uygulanma pratikleri ele alınırken; yoksunluk ve yoksulluk kültürü gibikavramlar da, Türkiye'nin en geri kalmış bölgelerinden olan GüneydoğuAnadolu Bölgesi veProjesi (GAP) kapsamında tartışılacaktır
This paper is focusing to discuss on the concept of 'poverty' in traditional and the new form ofit as 'global; in the context of regional development politics.While World Bank (WB) and United Nations' (UN) development politics and practices, suchas poverty reduction and/or empowerment policies during development process is differeach other critically; not only as theorizing the politics but also to apply in any part of theworld such as South East Region of Turkey and SA Project. In this paper, the concept ofpoverty, deprivation and the culture of poverty etc. are discussed on this context
 • Alavi, H.,1982, “The Structure of Peripheral Allen, T & Thomas, A.,1994,
 • Baharoglu,D., & Kessides,C.; Chossudovsky, M.,1999, Erder, S.1997,
 • Kentsel Gerilim: Enformel İlişki Escobar, A.,1995, Fay, B., 2001,
 • Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, Gezici, F. & Keskin, B., 2005, “Türkiye'de
 • Hall, A.,1988, “Community Participation and Development Policy: A Sociological
 • Perspective”, (içinde) Development Policies: Sociological Perspectives,A.Hall ve J.Midgley, (der.), Manchester University Press, Manchester. Poverty and World Development Report 2000/2001: Attacking
 • Poverty World Bank ; Poverty and Social Exclusion in North and South Yoksulluğun Küreselleşmesi, Çiviyazıları, İstanbul. Encountering Development, Değişen HDI,Human Development Report, 2000, UNDP. http://www.worldbank.org/urban/poverty/defini
 • Işık, O., ve Pınarcıoğlu, M.,2001,
 • İnsel, A.,2001, “İki Yoksulluk Tanımı ve Bir
 • Köroğlu N. T. & Köroğlu, B.A.,2005, Lewis, O.,1965, Moser, C.,1998,
 • Oruç, Y.,2001, “Küresel Yoksulluk ve Birleşmiş
 • Özgen, H.N.,(2002), "GAP Kapsamına Giren
 • Özgen, H.N.,1998,”Yerelin Otoritesi, Merkezin
 • Özgen, H.N.,2001, Kentte Yeni Yoksulluk ve Rakodi, C.,1999, University of Cardiff , The Senett, R.1997, “The New Capitalism”, Sönmez, M.2001, Spivak, G.C., Taylor, G., Tekeli, UNICEF, 2000, Ülkenli, Z. K., , “Küreselleşme Etkisi İle , İletişimYay., İstanbul Yoksulluk Öneri”, Toplum ve Bilim , 89,:62-73.
 • “Türkiye'de İmalat Sanayinin Mekansal Organizasyonunun Tarihsel Değişim Sürecinde Bölge-Kentlerin Değişen Rolü”, Değişen Dönüşen Kent ve Bölge , 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu Kasım 2004, TMMOB Şehir Plancıları
 • Odası ve ODTÜ Mimarlik Fakültesi Şehir Bölge Planlama BölümüYayınları,Ankara. , EYay., İstanbul. İşte Hayat , Vol. 26, World Development No. 1 pp. 1-19, 1998 ; Urban poverty chapter of the PRSPSourcebook. World Bank, Milletler”, : 73-87. Toplum ve Bilim,
 • İllerin ve Kalkınmacı Söylemin İktisadi Antropolojisi", 23-28 Eylül 2002, 8. Halk
 • Sağlığı Kongresi, Diyarbakır. Basıldı:8. Halk Sağlığı Kongresi, 23-28 Eylül 2002,
 • Diyarbakır Halk Sağlığı Böl. Yay., Diyarbakır, s: 7-15. Demokrasisi: Şırnak/İdil'de Kalkınma Projesi Önerisi”,Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, 1. Çöp İnsanları,Toplum ve Bilim, ,:88-102. Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies.,http:// poverty.Worldbank.org/library/view/php.id- ( İstanbul. , “Can the Subaltern Speak?”, C.Nelson ve L. Grossberg der)Marxism and the Interpretation of Culture, University of Ilinois Press, Urbana. , From Modernization to Modes İ, 2005, “Türkiye”de Kent Bölgeleri
 • Üzerine Düşünmek”, Değişen Dönüşen Kent ve Bölge , 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu, 8-9-10 Kasım 2004, TMMOB
 • Şehir Plancıları Odası ve ODTÜ Mimarlik Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Yayınları,Ankara. Metropoliten Alanların Bölgesel Şehir Alanlarına Olası Kimlik Dönüşümü, Planlama ve Araçları Üzerine”,Değişen Dönüşen Kent ve Bölge , 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu, 8-9-10
 • Kasım 2004, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve ODTÜ Mimarlik Fakültesi Şehir Bölge
 • Planlama BölümüYayınları,Ankara. Social Research, vol.64.no:2. Gelir Uçurumu, Om Yay., of Production, MacMillan Press, London.
Other ID JA35SB32SF
Journal Section Articles
Authors

Author: H Neşe ÖZGEN

Dates

Publication Date : December 1, 2005

Bibtex @ { tarekoder272298, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {51 - 59}, doi = {}, title = {DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YENİ KAVRAMLAR}, key = {cite}, author = {ÖZGEN, H Neşe} }
APA ÖZGEN, H . (2005). DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YENİ KAVRAMLAR. Tarım Ekonomisi Dergisi , 11 (1 ve 2) , 51-59 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25825/272298
MLA ÖZGEN, H . "DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YENİ KAVRAMLAR". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 51-59 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25825/272298>
Chicago ÖZGEN, H . "DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YENİ KAVRAMLAR". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 51-59
RIS TY - JOUR T1 - DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YENİ KAVRAMLAR AU - H Neşe ÖZGEN Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 59 VL - 11 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YENİ KAVRAMLAR %A H Neşe ÖZGEN %T DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YENİ KAVRAMLAR %D 2005 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 11 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD ÖZGEN, H Neşe . "DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YENİ KAVRAMLAR". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 / 1 ve 2 (December 2005): 51-59 .
AMA ÖZGEN H . DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YENİ KAVRAMLAR. TED - TJAE. 2005; 11(1 ve 2): 51-59.
Vancouver ÖZGEN H . DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YENİ KAVRAMLAR. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2005; 11(1 ve 2): 59-51.