TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ORGANİK TARIM
Sustainability in Agriculture and Organic Farming

Şule TURHAN [1]


Sürdürülebilir tarım, uzun dönemde doğal kaynakların korunması yanında çevreye zararvermeyen tarımsal teknolojilerin kullanıldığı bir tarımsal yapının oluşturulmasıdır.Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de, bir yandan sentetik üretimgirdileri denetimsizce kullanılırken, bir yandan da işleme teknik ve teknolojilerininoluşturdukları olumsuz sonuçlar düşünülmeden kullanılan yoğun (konvansiyonel ya daentansif) tarımsal üretim yapılmaktadır. Günümüzde bu uygulamalar doğal dengeninbozulmasına olan etkileri ve besin zinciri yoluyla insanın yanı sıra tüm canlılara ulaşabilenyaşam tehlikesi yaratma özelliği ile artık sanayi ya da kentsel kirlilikler kadar dikkatiçekmeye başlamıştır. Bu nedenle de sürdürülebilir tarımda, henüz doğallığını kaybetmemiştekniklerin kullanılması bir gereklilik haline gelmiştir. Burada, ilaç, sentetik gübre gibi doğalolmayan girdilerin kullanılmasından kaçınılarak kalite, sağlık ve çevresel standartlarlabuluşan organik tarım teknikleri anahtar rol oynamaktadır. Sürdürülebilir tarımın pratiğeyansıması açısından önem taşıyan organik tarım, özellikle son yıllarda çevre bilincinin degelişmesiyle birlikte bir zorunluluk olarak görülmeye başlamıştır. Bunun yanısırasürdürülebilir tarım anlayışında, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde bazı tarımsal ürünleritanımak ve korumak amacıyla seçilmiş ürünler kayıt altına alınmaktadır. Bu sistemdeseçilmiş olan ürünler PDO, PGI ve TSG olarak adlandırılan ve özel logoları bulunan birtakım standartlar altında toplanmaktadırlar. Böylece tarımsal ürünlerde çeşitlilik korunarakürün içerikleri saptanıp, gıdaların kaliteleri belirlenmekte ve bu yolla da tüketicilere gıdagüvencesi sağlanmaktadır. Bu çalışmada, sürdürülebilir tarım için gerekli olduğunainandığımız organik tarım ile; PDO, PGI, TSG sistemleri ve temel prensipleri açıklanarak,bu konuda ülkemizde de yapılması gereken uygulamalar vurgulanmaya çalışılacaktır
Sustainable agriculture is to constitute an agricultural structure, which conserve the naturalresources with using the non-damaging agricultural technics. Like in most developedcountries around the world, the synthetic production inputs are being used without control inTurkey. On the other hand, without considering the results constituted by the processingtechniques and technologies, intensive farming techniques are being used. Nowadays, thesekind of applications, which are characterise by negative effects on both damaging thenatural balance and causing a vital danger by infecting not only human-beings but also allliving organisms through food linkage, are become more conspicuous. Hence, using thetechnics (methods) that have not lost its naturalness become a necessity, in sustainableagriculture. In this aspect, by avoiding the use of unnatural inputs like chemicals orsynthetical fertilizers; preferring the organic agriculture technics (methods) for quality,health and environmental standards will be key factor. Organic agriculture has become moreimportant in terms of the application of sustainable agriculture in to practice. By developingthe environment consciousness, organic agriculture become a necessity. In addition to this,according to the sustainable agriculture concept, to recognize and protect some selectedagricultural products especially some of the EU countries have been taken in to account. Inthis system, the chosen products are gathered with some standards and named by using somespecial logos, as PDO, PGI and TSG. Thus, by protecting the varieties of agriculturalproducts, the product contents and quality are determined and by this way, the food guarantyis obtained for consumers. In this study, the care principles of this system (i.e. PDO, PGI andTSG logos in organic agriculture) will be explained and the required for Turkey will be recommended
 • Anonim, 2004, Organic Agriculture Worldwide, Statistics and Future Prospects, February 2004 (http://www.soel.de)
 • Anonim, 2000, Agribusiness and Sustainable Agriculture, NRM, P/L, Griffin.
 • Atış, E., 2004, Çevre ve Sürdürülebilir Boyutlarıyla Organik Tarım, Buğday Dergisi, 2004-2005, İstabul.
 • Buttel, G.A., G. B. Gıllesple, R. Janke, B. Caldwell, M. SARRANTONIP, Reduced Input Agricultural Systems: Rationale and Prospects, American Journal ofAlternativeAgriculture, Vol:1, No:2, s. 58- 64. 1986,
 • Commins, K., 2002, Status of National Organic Regulation, The Organic Standarts, Grolink AB, ISSUE 11 March, 2002.
 • Crucefix, D., 1998, Organic Agriculture and Sustainable Rural Livelihoods in Developing Countries, Bristol, UK:
 • Daıtota, I., 1989, Organik Farm Makes A Comeback and Money, Development Forum, Vol. 17, No:5, p.24.
 • Günaydın, G., 2005, Türkiye Tarımı ve Değişme Eğilimleri, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,Ankara.
 • Gündüz, M., 1994, Organik Ürün Pazarları ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Dünyada ve Türkiye'de Organik Tarım, İGEME,Ankara.
 • Gaskell M.,, 2000, Organic Certification, Farm P r o d u c t i o n P l a n n i n g a n d MarketingVegetable Research and Information Center, University of California, Publication 7274.
 • Lohr, L., 2001, Factor Affecting International Demand and Trade in Organik Food Products; Changing Structure of Global Food Consumption and Trade AER/USDA, 2001.
 • Rehber, E., 1991, Alternatif Tarım Üzerine Bir Tartışma, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, s.153-160, Bursa.
 • Rehber E., 1998,Vertical Integration in Agriculture and Contract Farming, Working Paper,46, May 1998, A Joint USDA Land Grant University Research Project, Food Marketing Policy Center, University Research Project, Food Marketing Policy Center, University of California, USA.
 • Rehber E., B. Çetin, 1999, Organic Farming in EU and Turkey, Proceedings XXVII COASTA-CIGR V Congress; Work Science in Sustainable Agriculture, Horsens Denmark, June 14-17, 1999.
 • Rehber E. , 2000, Vertical Coordination in the Agro-Food Industry and Contract Farming: A Comparative Study of Turkey and the USA. Food Marketing policy Center Research Report No:52, Department of Agricultural and Resource Economics University of Connecticut, USA, February, 2000.
 • Rehber E., ve Ş. Turhan, 2001, Prospects and Challenges for Developing Countries in Trade and Production of Organic Food and Fibers: The Case of Turkey, 72nd EAAE Seminar Organic Food and Marketing Trends, Chania, Greece, 7-10 June 2001.
 • Rundgren, G., 2000, Guaranteeing the Organic Quality Standart, Inspection, Certification, Accreditation and Regulation, “Entering Wold Organic Trade” Bangkok, 28 November.
 • Verschuur, G., and E.A.P. van Well, 2001, Stimilation Organic Farming in the EU with Economical and Fiscal Instruments, Center for Agriculture and Environment, Utrecht, September 2001 (CLM 503-2001) Vol.74.
 • Willer H., and M. Yussefi, 2001, Organic Agriculture Worldwide, Statistics and Future P r o s p e c t s , S Ö L , N r . 7 4 , w e b : http://www.soel.de
Other ID JA35SA97AE
Journal Section Articles
Authors

Author: Şule TURHAN
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2005

Bibtex @ { tarekoder272296, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {13 - 24}, doi = {}, title = {TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ORGANİK TARIM}, key = {cite}, author = {TURHAN, Şule} }
APA TURHAN, Ş . (2005). TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ORGANİK TARIM. Tarım Ekonomisi Dergisi , 11 (1 ve 2) , 13-24 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25825/272296
MLA TURHAN, Ş . "TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ORGANİK TARIM". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 13-24 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25825/272296>
Chicago TURHAN, Ş . "TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ORGANİK TARIM". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 13-24
RIS TY - JOUR T1 - TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ORGANİK TARIM AU - Şule TURHAN Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 24 VL - 11 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ORGANİK TARIM %A Şule TURHAN %T TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ORGANİK TARIM %D 2005 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 11 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD TURHAN, Şule . "TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ORGANİK TARIM". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 / 1 ve 2 (December 2005): 13-24 .
AMA TURHAN Ş . TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ORGANİK TARIM. TED - TJAE. 2005; 11(1 ve 2): 13-24.
Vancouver TURHAN Ş . TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ORGANİK TARIM. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2005; 11(1 ve 2): 24-13.