Turkish Journal of Agricultural Economics
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-0183 | Period Biannually | Founded: 1992 | Publisher Turkish Agricultural Economics Association | http://journal.tarekoder.org


Turkish Journal of Agricultural Economics


The Turkish Journal of Agricultural Economics (TJAE) is the official publication of the Turkish Agricultural Economics Association. It is a peer-reviewed journal and published two times a year. The journal is indexed in Turkish Scientific and Technical Research Council’s Social Science Database and EBSCO Business Source Complete. The TJAE aims to provide a forum for scholarly work in agricultural economics.

Turkish Journal of Agricultural Economics

ISSN 1303-0183 | Period Biannually | Founded: 1992 | Publisher Turkish Agricultural Economics Association | http://journal.tarekoder.org
Cover Image


Turkish Journal of Agricultural Economics


The Turkish Journal of Agricultural Economics (TJAE) is the official publication of the Turkish Agricultural Economics Association. It is a peer-reviewed journal and published two times a year. The journal is indexed in Turkish Scientific and Technical Research Council’s Social Science Database and EBSCO Business Source Complete. The TJAE aims to provide a forum for scholarly work in agricultural economics.

İçindekiler Last Issue
Volume 25 - Issue 2 - Dec 31, 2019
 1. Su Kaynaklarının Korunmasında Yerel Tohum Çeşitlerinin Rolü Üzerine Çiftçi Görüşleri
  Pages 133 - 139
  Ece Salalı , Ela Atış , Cihat Günden
 2. Türkiye Organik İncir İhraç Fiyatının Arma Yöntemi İle Tahmini
  Pages 141 - 147
  Mesut Yıldız , Ela Atış
 3. An Evaluation on Beekeepers' Health and Some Risk Factors in Beekeeping Farms: "A Case of Izmir-Turkey"
  Pages 149 - 159
  Erkan Topal , Gamze Saner , Banu Yücel , Mirela Strant , Engin Üçeş , Tuğçe Olgun , Zekiye Şengül
 4. Tarımsal Kooperatiflerde Çalışanların İşe Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Tire Süt Kooperatifi Örneği
  Pages 161 - 167
  Veysel Işık , Burak Öztornacı
 5. Aydın İlinde Gıda İsrafının Belirlenmesi: Bir Örnek Olay Çalışması
  Pages 169 - 184
  Ayşe Ündevli , Gamze Kadam , Yüksel Leyla Bekdik , Halil İbrahim Yılmaz , Ferit Çobanoglu
 6. Tarife Dışı Engellerin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olan Etkisi
  Pages 185 - 194
  Osman Orkan Özer , Betül Gürer , Berrin Taşkaya Top , Mustafa Kan
 7. Türkiye’nin Kuru Üzüm Dış Satım Potansiyelinin Çekim Modeli İle İncelenmesi
  Pages 195 - 200
  Yüksel Savaş , Ferruh Işın
 8. Türkiye’de Çok Boyutlu Kırsal Yoksulluk
  Pages 201 - 206
  Burak Öztornacı , Haydar Şengül
 9. Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışının İncelenmesi: İzmir İli Örneği
  Pages 207 - 217
  Melike Öncül , Yusuf Sekman , Filiz Kınıklı , Metin Artukoğlu
 10. Çiftçilerin Kooperatifçiliğe Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma: Ağrı Ve Eskişehir İlleri Örneği
  Pages 219 - 230
  Necat Kaya , Sultan Çoker , Filiz Kınıklı , Murat Yercan
 11. Cross-Country Comparison of Efficiency in the Olive Oil Sector: Italy-Turkey
  Pages 231 - 240
  Altuğ Özden , Maurizio Prosperi , Rafaela Dios-Palomares , Armando Ursittl
 12. The Relationship Between Real Agricultural Gross Domestic Product and Agricultural Loans
  Pages 241 - 247
  Esra Kanadalı , Emine Kaya
 13. Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının Analizi
  Pages 249 - 258
  İpek Topuzoğlu , Metin Artukoğlu
 14. Tarım 4.0 ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi
  Pages 259 - 265
  Şule Ercan , Ruken Öztep , Duran Güler , Gamze Saner
 15. An Assessment of The Foreign Trade Structure of Afghanistan Agricultural Products
  Pages 267 - 274
  Mohammad Sharif Rahimi , Metin Artukoğlu
 16. Türkiye’de Son Yıllarda Gübrede Uygulanan Politikalara Genel Bir Bakış
  Pages 275 - 281
  Bilal Bilge , Metin Artukoğlu
Indexes and Platforms