Turkish Journal of Agricultural Economics
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1303-0183 | Period Biannually | Founded: 1992 | Publisher Turkish Agricultural Economics Association | http://journal.tarekoder.org


Turkish Journal of Agricultural Economics


The Turkish Journal of Agricultural Economics (TJAE) is the official publication of the Turkish Agricultural Economics Association. It is a peer-reviewed journal and published two times a year. The journal is indexed in Turkish Scientific and Technical Research Council’s Social Science Database and EBSCO Business Source Complete. The TJAE aims to provide a forum for scholarly work in agricultural economics.

Turkish Journal of Agricultural Economics

ISSN 1303-0183 | Period Biannually | Founded: 1992 | Publisher Turkish Agricultural Economics Association | http://journal.tarekoder.org
Cover Image


Turkish Journal of Agricultural Economics


The Turkish Journal of Agricultural Economics (TJAE) is the official publication of the Turkish Agricultural Economics Association. It is a peer-reviewed journal and published two times a year. The journal is indexed in Turkish Scientific and Technical Research Council’s Social Science Database and EBSCO Business Source Complete. The TJAE aims to provide a forum for scholarly work in agricultural economics.

Volume 25 - Issue 1 - Aug 2019
 1. Tarım Sektöründe Arge ve İnovasyon
  Pages 1 - 13
  Gürhan ÖZAYDIN, Yusuf ÇELİK
 2. Türkiye Turunçgiller İhracatının Rekabet Gücünün Analizi
  Pages 15 - 25
  Esra KADANALI
 3. Gıda ve İçecek Tüketiminde Yeni Trendlerin Değerlendirilmesi
  Pages 27 - 32
  Berkay KESKİN, Erdoğan GÜNEŞ
 4. Technical Efficiency of Green Pepper Production
  Pages 33 - 40
  Seyit HAYRAN, Aykut GÜL
 5. Trakya Bölgesı̇ Üretı̇cı̇lerı̇nı̇n Süt Sığırcılığı Faalı̇yetı̇nden Vazgeçme Olasılığını Etkı̇leyen Faktörler
  Pages 41 - 52
  Gökçe KOÇ, Ayşe UZMAY
 6. İzmir’in Kentsel Kesiminde Sera Sebzeleri Tüketiminin Analizi
  Pages 53 - 66
  Gizem ÖZÇINGIRAK, Sait ENGİNDENİZ
 7. Conceptual Framework for Measuring the Overall Economic Performance of Farms: A Case Study from Burkina Faso
  Pages 67 - 76
  İbrahim YILMAZ, Babou SOGUÉ
 8. Effect of Risk Attitudes on the Success of the Enterprise in the Agricultural Enterprises and Analysis of Effecting Factors
  Pages 77 - 86
  Zeki BAYRAMOĞLU, Orhan GÜNDÜZ, Zuhal KARAKAYACI, Yusuf ÇELİK
 9. Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Genel Özelliklerinin Belirlenmesi: İzmir İli Ödemiş ve Tire İlçeleri Örneği
  Pages 87 - 95
  Emre TORGUT, Serdar ANNAYEV, Murşide Çağla ÖRMECİ KART, Berna TÜRKEKUL
 10. Tüketicilerin Yöresel Ürün Satın Alma Davranışları: DAP Bölgesi Ürünleri
  Pages 97 - 108
  Sertaç DOKUZLU, Batuhan DEMİR, Bilal ÜRÜM, Volkan GÜLER, Yavuz SARI, Gül YILDIZ, Osman AKSOY
 11. Tarım İşletmelerinde Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi, Aydın İli Örneği
  Pages 109 - 116
  Meryem ÖZKAN, Göksel ARMAĞAN
 12. Türkiye'de Gelirin Gıda Tüketimi Üzerindeki Etkisi
  Pages 117 - 125
  Alper DEMİRDÖĞEN, Emine OLHAN, Gökhan AYKAÇ
 13. Türkiye’de Coğrafi İşaretli Gıda Ürünlerinin Gurme Turizmi Açısından Önemi
  Pages 127 - 132
  Bilal BİLGE, Nevin DEMİRBAŞ, Metin ARTUKOĞLU
Indexes and Platforms