Cilt/Volume  23      Sayı/Number 1     Haziran/June 2017

23. Cilt, 1. Sayı Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.

Türkiye Tarımının Kısa Tarihi: Destekleme Politikası Özeli
 The Short History of Turkey’s Agriculture: The Case of Support Policy
Alper DEMİRDÖĞEN, Emine OLHAN
DOI 10.24181/tarekoder.304269

Tohum, Kimyasal Gübre ve İlaç Kullanımı Açısından Mısır Üreticilerinin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Duyarlılığı: Adana İli Örneği
Sensitiveness of Maize Producers on to Environmental and Human Health in Terms of Hybrid Seed, Chemical Fertilizer and Pesticide: Case of Adana
Burhan ÖZALP, Hüseyin Tayyar GÜLDAL
DOI 10.24181/tarekoder.315313

Sakarya İlinde Fındık Üretim Maliyeti
HazalnutProduction Costin Sakarya Province
Özge YILDIZ, Vedat DAĞDEMİR
DOI 10.24181/tarekoder.317853

Türkiye’de Bazı Hayvansal Ürünlere Yapılan Harcamaları Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi
Econometric Analysis of Factors Affecting Household Spending on Some Animal Products in Turkey
Faruk URAK, Vedat DAĞDEMİR, Abdulbaki BİLGİÇ
DOI 10.24181/tarekoder.325608

Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi
Effects of Queen Bee on Colony Development and Management Economy in Turkish Beekeeping
Mustafa KÖSOĞLU, Banu YÜCEL, Neslihan ÖZSOY, Erkan TOPAL, Sait ENGİNDENİZ
DOI 10.24181/tarekoder.325618

Information Sources and Satisfaction of Cotton Growers of Muzaffargarh District of Pakistan
Pakistan’ın Muzaffargarh Bölgesindeki Pamuk Üreticilerin Bilgi Kaynakları ve Yayımdan Memnuniyet Durumları
Muhammad IMRAN, Orhan ÖZÇATALBAŞ
DOI 10.24181/tarekoder.325620

Risk Management in Agriculture: Examples from Some Countries
Tarımda Risk Yönetimi: Bazı Ülkelerden Örnekler
Babou SOGUE, Handan AKCAÖZ

DOI 10.24181/tarekoder.325621

İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimciliği ve Bunu Etkileyen Faktörler
Rural Women Entrepreneurship in Izmir and The Factors Affecting
Buket KARATURHAN, Gülüzar ÜNSAL, Bakdaulet ISSABEK, Duran GÜLER
DOI 10.24181/tarekoder.325625

Çiftlik Sütü Fiyatlarından Yoğurt ve Peynir Pazarına Asimetrik İletim
Asymmetric Transmission from Farm Milk Prices to the YoghurtandCheese Market
Gökhan ÇINAR
DOI 10.24181/tarekoder.325626

Türk Tarımında Bitkisel Üretim Etkinliği: 2000 Yılı Sonrası Araştırmaların Genel Değerlendirmesi
Plant Production Efficiency in Turkish Agriculture: A Review of LastTwo Decades
Altuğ ÖZDEN
DOI 10.24181/tarekoder.325629

Türkiye’de İşlem Hacmi Yüksek Balık Hallerinin Durum Değerlendirmesi
The Structuraland Economic Status of Turkish Wholesale Fish Markets
Dilek EMİROĞLU, Mustafa Tolga TOLON, Deniz GÜNAY, Osman ÖZDEN
DOI 10.24181/tarekoder.325633

Serada Hıyar Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönleri ve Yatırım Özellikleri
Economic Aspects and In vestment Characteristics of Greenhouse Cucumber Growing in Turkey
Dilek YÜCEL  ENGİNDENİZ
DOI 10.24181/tarekoder.325635

Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi’nin Türkiye’nin Gıda
Ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Impacts of the European Union’s Rapid Alert System for Food and Feed
on the Food Export of Turkey
Seda YILMAZ ÇEBİ, Emine OLHAN
DOI 10.24181/tarekoder.325641

EDİTÖR / EDITOR

Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ   –  Prof. Dr. Göksel ARMAĞAN 

İDARİ ASİSTAN / EXECUTIVE ASSISTANT
Dr. Gökhan ÇINAR