Cilt/Volume  22      Sayı/Number 1     Haziran/June 2016

22. Cilt, 1. Sayı Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.

Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar ile İlgili Etik ve Hukuki Tartışmalar ve Kıtalararası Durum Değerlendirmesi
Ethicolegal Arguments on Genetically Modified Foods and Evaluation of Intercontinental Situation
Mustafa HAYIRLIDAĞ, Muhammet Fethullah ARSLAN, Nüket Örnek BÜKEN

Türkiye’de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler
Basic Approaches and Targets Oriented to the Table Grape Exports in Turkey
Hülya UYSAL, Nihal CAN AĞIRBAŞ, Gamze SANER

Türkiye’de Gübre Kullanım Durumu ve Gübreleme Konusunda Yaşanan Problemler
The Fertilizer Use State in Turkiye and Problems Experienced About Fertilizing
Güven ŞAHİN

Antalya’nın Konyaaltı İlçesine Bağlı Doyran Köyü Monografisi
Monography of Doyran Village in the town of Konyaaltı in Antalya
Filiz KINIKLI, İlkay KUTLAR

İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz
 Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri
Information Requirements and Opinions of Cheery Growers Applying to Globalgap and Non-
Globalgap in Kemalpasa District of Izmir
Önder Volkan BAYRAKTAR, Gamze SANER

Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi
Performance Level Determination of Dairy Farms Using Dea
Altuğ ÖZDEN

Sivas İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin 
Bazı Teknik ve Ekonomik Özellikleri
Some Technical and Economical Characteristics of Dairy Cattle Farms that are Member of Cattle Breeder’s Association of Sivas Province
Sema BAŞHOZMAN, Hulusi AKÇAY

Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği
Farmers’ Willingness to Prodoce Conventional and Organic Raisins: the Case of Manisa Province
Ela ATIŞ, Bülent MİRAN, Zerrin K. BEKTAŞ, H. Ece SALALI, Kenan ÇİFTÇİ, Ahmet ALTINDİŞLİ, 
Selçuk KARABAT, Murat CANKURT, Ahmet BAYANER

 

Cilt/Volume  22      Sayı/Number 2    Aralık/December 2016

22. Cilt, 2. Sayı Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.

Türkiye’de Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinde Kapasite, Arz ve Fiyat Gelişmeleri
Capacity, Supply and Price Evolutions in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792)
Farming in Turkey
İsa ŞEN, Ferit RAD

Atıksu Arıtma Tesislerinin Kırsal Alan Üzerindeki Çevresel Sosyal ve Ekonomik Etkileri
The Environmental Social and Economic Impact of Wastewater Treatment Plants on Rural Areas
Gülsevim ŞENER, Emine OLHAN

Konya İli Çumra İlçesindeki Tarım Arazilerinin Değerlerini Etkileyen Faktörlerin Farklı Yaklaşımlarla Analizi
Analysis of Factors Affecting the Value of Agricultural Lands With Different Approaches in Konya-Cumra District
Zuhal KARAKAYACI, Cennet OĞUZ, Selçuk REİS

İklim Değişikliğinin Süt Sığırcılığı Üzerindeki EtkilerininGıda Güvencesi ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Climate Change on Dairy Farming in terms of Food Security and Economy
Gökçe KOÇ, Ayşe UZMAY

Türkiye’de Buğday Bitkisel Ürün Sigortası için Aktüeryal Prim Hesabı
Actuarial Premium Calculation for Wheat Crop Insurance in Turkey
Şule ŞAHİN, Uğur KARABEY, Başak BULUT KARAGEYİK, Ezgi NEVRUZ, Kasırga YILDIRAK

Türkiye ve AB Ülkelerindeki Kooperatifçilik Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis on Cooperative Legislation between Turkey and EU Countries
Zübeyde ALBAYRAM DOĞAN, Murat YERCAN

İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma
The Hierarchy of Preferences of Dairy Cattle Breeders to Supporting Policies in İzmir: Fuzzy Pairwise Comparison
Ayşe UZMAY, Gökhan ÇINAR

İzmir’de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi
Analysis of Input Use Efficiency in Okra Production in Izmir Province
Özge ULU, Sait ENGİNDENİZ, Altuğ ÖZDEN

Hayvancılıkta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme
Futures and Options Markets in Livestock: An Assessment for Turkey
Gül Sultan GÖKKAYA, Hakan ADANACIOĞLU

AB ve Türkiye’de Arıcılık Faaliyetine Yönelik Gıda Güvenliği Uygulamaları: Sorunlar ve Öneriler
Food Safety Applications Towards Beekeeping Activities in the EU and Turkey: Problems and Suggestions
Figen ÇUKUR, Banu YÜCEL, Nevin DEMİRBAŞ

 

EDİTÖR / EDITOR

Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ   –  Prof. Dr. Göksel ARMAĞAN 

İDARİ ASİSTAN / EXECUTIVE ASSISTANT
Arş. Gör. Duran GÜLER – Dr. Gökhan ÇINAR