19. Cilt Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.

Cilt/Volume  19      Sayı/Number 1     Haziran/June 2013

Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Politikaları: Tarım Sektöründe Atıl ve Yenilenebilir Enerji Kaynakların Değerlendirilmesi
Sustainable Agricultural Policies in Turkey: Assessment of Idle and Renewable Energy Resources at Agriculture Sector
Coşkun Karaca 

RASFF Bildirimleri Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Ticarete Bir Engel Mi Yoksa Bir Teşvik Edici Olarak Mı Hizmet Etmektedir?
Do Rasff Notifications Serve as a Motivator or a Barrıer to Trade Between Turkey and the European Union?
Ferit ÇOBANOĞLU 

Organik Tarım Mevzuatına Göre Türkiye’de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
Cattle and Ovine Breeding in Turkey in Terms of Organic Agriculture Legislation
Hülya HANOĞLU 

Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Zeytinyağı Politikaları ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Zeytinyağı Politikasına Uyumu
Agricultural Support Policy for Olive Oil in the European Union and in Turkey, and Turkey’s Adaptation to the European Union’s Olive Oil Policy
Özlem TOPLU YILMAZ

Üretimden Bağımsız Desteklerin Etkileri: Genel Bir Değerlendirme
The Effects of Decoupled Payments: A Literature Review
Alper DEMİRDÖĞEN, Emine OLHAN 

Cilt/Volume  19      Sayı/Number 2     Aralık/December 2013

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde Faaliyet Gösteren Ekmek Fırınlarının Mevcut Yapısı
The Current Structure of Bakeries Operating in Kucukcekmece County in Istanbul
Nuray KIZILASLAN, Faruk ADIGÜZEL 

Ege Bölgesi Yaş Meyve ve Sebze Ihracatçılarının Bireysel Farklılıklarının İncelenmesi
Examinatıon of Individual Differences among the Exporters of the Fresh Fruit and Vegetables Companıes in Agean Regıon
Osman Orkan ÖZER, Altuğ ÖZDEN

Çalışan Perspektifinden Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi: Aydın İli Örneği
Agricultural Extensıon Development Project From the Employee Perspectıve: The Case of Aydın Province
Zeki OYMAK, Altuğ ÖZDEN 

Tarımda Kadın Emeği
Esin CANDAN, Semiha ÖZALP GÜNAL

Tokat İli Merkez İlçede Tarım Kredi Kooperatiflerine Ortak Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi
Economic Analysis of Farms Associated with Agricultural Credit Cooperatives in Central County in Tokat
Murat SAYILI, Faruk ADIGÜZEL

EDİTÖR / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ (Baş Editör/Editor-in-chief)
Doç. Dr. Göksel ARMAĞAN  (Yardımcı Editör/Associate Editor)