BASILACAK MAKALELER / ACCEPTED MANUSCRIPT

(İndirmek için  tıklayınız / Click to download)

 Türkiye Tarımının Kısa Tarihi: Destekleme Politikası Özeli
 The Short History of Turkey’s Agriculture: The Case of Support Policy
Alper Demirdöğen, Emine Olhan
DOI 10.24181/tarekoder.304269

___________________________________________________________