17. Cilt Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.


Cilt/Volume  17      Sayı/Number 1     Haziran/June 2011

Sera Değerlerinin Gelir Yöntemine Göre Saptanması: İzmir’in Menderes İlçesi Örneği
Valuation of Greenhouses by the Income Capitalization Approach: The Case of Menderes, Izmir
Erşans EREEŞ, Sait ENGİNDENİZ

Tarım Sektöründe Erken Emeklilik Sistemi ve Avrupa Birliği’ndeki Uygulamaları
Early Retirement System in Agriculture Sector and Practices in European Union
Harun UÇAK

Küreselleşme Sürecinde Tarım Kooperatifleri ve Küreselleşmenin Tarım Kooperatiflerine Etkisi
Agriculture Cooperatives in the Process of Globalization and The Effect of Globalization on Agriculture Cooperatives
Nilüfer SERİNİKLİ, İ.Hakkı İNAN

Karasu Sorununda Arıtma Tesisleri ve Yerleşim Planlanması
The Problem of Olive Mill Wastewater and Location Planning of Treatment Facilities
Renan TUNALIOĞLU, Tolga BEKTAŞ

Türkiye Yaş Meyve Üretim ve İhracatının Son On Yıllık Döneminin Değerlendirilmesi
Evaluation  of Turkey’s Fresh Fruits Production and Exportation Over The Last Decade
Özge Can NİYAZ, Nevin DEMİRBAŞ

 

Cilt/Volume  17   Sayı/Number 2   Aralık/December  2011

Türkiye’de Yerfıstığı Tarımında Teknik ve Ekonomik Etkinlik
Technical and Economic Efficiency of Peanut Production in Turkey
Oğuz PARLAKAY, Tuna ALEMDAR

Koyun Eti Fiyatının Asimetrik Fiyat Geçirgenliği İle Analizi: Türkiye Örneği
An Analysis of Mutton with Asymmetric Price Transmission: The Case of Turkey
Osman Orkan ÖZER

Türkiye Kalkınma Vakfı’nın Kırsal Kalkınma Pratiklerinde ?Karacadağ? Örneği
Development Foundation of Turkey of Rural Development Practices “Karacadağ” Example
Songül AKIN, Mahmut ATAY, Ersin UYSAL

Türkiye’de 2003-2008 Dönemlerinde Tüketim Harcamaları İle Gıda Harcamalarında Meydana Gelen Değişimler
Changes on Household Total and Food Consumption Expenditures During The 2003- 2008 in Turkey
Cuma AKBAY, Abdulbaki BİLGİÇ


EDİTÖR / EDITORIAL BOARD
Doç. Dr. Göksel ARMAĞAN (Baş Editör/Editor-in-chief)
Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ (Yardımcı Editör/Associate Editor)
Prof. Dr. Cemal ATICI (Yardımcı Editör/Associate Editor)