Tarım Ekonomisi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-0183 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1992 | Yayıncı Tarım Ekonomisi Derneği | http://journal.tarekoder.org

Tarım Ekonomisi Dergisi

Turkish Journal of Agricultural Economics


Tarım Ekonomisi Derneği tarafından 1992 yılından beri hakemli olarak düzenli bir şekilde yayınlanmaktadır. Dergimize makale başvuruları devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden gelecek sayı altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.  Dergimiz ülkemiz tarımıyla ilgili olarak tarım ekonomisini ilgilendiren üretim ekonomisi, işletme, pazarlama, politika, uluslararası ticaret, yayım, kantitatif metotlar vb konularda yayın kabul etmektedir.

Dergimize gönderilen makale herhangi bir açıklama yapılmadan red edilmişse, mutlaka bilimsel formata uygun olmayan bir durum söz konusudur.

Ayrıca makalelerin değerlendirme süreci biraz zaman almaktadır, bu durum editörlerin yoğunluğundan çok hakemlik sürecindeki gecikmelerden kaynaklanmaktadır. Yazarlar göndermiş oldukları makalelerin değerlendirme sürecinin yaklaşık altı ay süreceğini düşünmeli, bu süre sonunda iletişime geçmelidir.

Tarandığı Indeksler

Ulusal TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı (1992 yılından bu yana)

Uluslararası EBSCO Business Source Complete (2007 yılından bu yana)

The American Economic Association - Econ Lit (2016 yılından bu yana)

Yazarların Dikkatine
 1. Tarım Ekonomisi Dergisi, Tarım Ekonomisi Derneğinin hakemli bilimsel yayın organıdır.
 2. Dergi altı ayda bir olmak üzere altıncı ve on ikinci aylarda çıkar, iki sayıda bir cilt tamamlanır.
 3. Dergide öncelikli olarak araştırmalar ve orijinal nitelikli derlemeler yayınlanabilir.
 4. Bir yazının hakem değerlendirilmesine alınabilmesi ve yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve Yayın Kurulu tarafından yayına uygun görülmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelerde sunulmuş ancak kongre kitabında basılmamış bildiriler değerlendirmeye alınabilir. Yayın Kurulu makalenin konusu ile ilgili iki hakemin (gerektiğinde üçüncü bir hakemin) değerlendirmesini aldıktan sonra yayınlama veya yayınlamama hakkına sahiptir. Gönderilen tüm yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez.
 5. Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Tarım Ekonomisi Derneği, editör ve yayın kurulu yayınlanan bilgilerden sorumlu değildir.
 6. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır. Derginin uluslararası tanınırlığının sağlanabilmesi için Türkçe makalelerin sonunda en az iki en fazla üç sayfalık İngilizce “Genişletilmiş Özet – Extended Summary” yazılması tavsiye edilir.
 7. Makale ile beraber yayın haklarının Tarım Ekonomisi Dergisi Derneğine verildiğini, makalenin orijinal olduğunu, kongre bildirimi (sadece sunum) dışında herhangi bir yerde yayınlanmadığını (Türkçe veya İngilizce) aynı anda başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmediğini, makalenin dergi yazım kurallarına aynen uyularak hazırlanmış olduğunu bildiren bir yazı gönderilmelidir.

Dergi İletişim ve adres telefonları

Tarım Ekonomisi Derneği
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
35040 Bornova İZMİR

Tel: 0 232 3881862
Faks: 0 232 3881862
                                                                                                                                                        Editör


Tarım Ekonomisi Dergisi

ISSN 1303-0183 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1992 | Yayıncı Tarım Ekonomisi Derneği | http://journal.tarekoder.org
Kapak Resmi

43.705

61.090

Tarım Ekonomisi Dergisi

Turkish Journal of Agricultural Economics


Tarım Ekonomisi Derneği tarafından 1992 yılından beri hakemli olarak düzenli bir şekilde yayınlanmaktadır. Dergimize makale başvuruları devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden gelecek sayı altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.  Dergimiz ülkemiz tarımıyla ilgili olarak tarım ekonomisini ilgilendiren üretim ekonomisi, işletme, pazarlama, politika, uluslararası ticaret, yayım, kantitatif metotlar vb konularda yayın kabul etmektedir.

Dergimize gönderilen makale herhangi bir açıklama yapılmadan red edilmişse, mutlaka bilimsel formata uygun olmayan bir durum söz konusudur.

Ayrıca makalelerin değerlendirme süreci biraz zaman almaktadır, bu durum editörlerin yoğunluğundan çok hakemlik sürecindeki gecikmelerden kaynaklanmaktadır. Yazarlar göndermiş oldukları makalelerin değerlendirme sürecinin yaklaşık altı ay süreceğini düşünmeli, bu süre sonunda iletişime geçmelidir.

Tarandığı Indeksler

Ulusal TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı (1992 yılından bu yana)

Uluslararası EBSCO Business Source Complete (2007 yılından bu yana)

The American Economic Association - Econ Lit (2016 yılından bu yana)

Yazarların Dikkatine
 1. Tarım Ekonomisi Dergisi, Tarım Ekonomisi Derneğinin hakemli bilimsel yayın organıdır.
 2. Dergi altı ayda bir olmak üzere altıncı ve on ikinci aylarda çıkar, iki sayıda bir cilt tamamlanır.
 3. Dergide öncelikli olarak araştırmalar ve orijinal nitelikli derlemeler yayınlanabilir.
 4. Bir yazının hakem değerlendirilmesine alınabilmesi ve yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve Yayın Kurulu tarafından yayına uygun görülmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelerde sunulmuş ancak kongre kitabında basılmamış bildiriler değerlendirmeye alınabilir. Yayın Kurulu makalenin konusu ile ilgili iki hakemin (gerektiğinde üçüncü bir hakemin) değerlendirmesini aldıktan sonra yayınlama veya yayınlamama hakkına sahiptir. Gönderilen tüm yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez.
 5. Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Tarım Ekonomisi Derneği, editör ve yayın kurulu yayınlanan bilgilerden sorumlu değildir.
 6. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır. Derginin uluslararası tanınırlığının sağlanabilmesi için Türkçe makalelerin sonunda en az iki en fazla üç sayfalık İngilizce “Genişletilmiş Özet – Extended Summary” yazılması tavsiye edilir.
 7. Makale ile beraber yayın haklarının Tarım Ekonomisi Dergisi Derneğine verildiğini, makalenin orijinal olduğunu, kongre bildirimi (sadece sunum) dışında herhangi bir yerde yayınlanmadığını (Türkçe veya İngilizce) aynı anda başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmediğini, makalenin dergi yazım kurallarına aynen uyularak hazırlanmış olduğunu bildiren bir yazı gönderilmelidir.

Dergi İletişim ve adres telefonları

Tarım Ekonomisi Derneği
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
35040 Bornova İZMİR

Tel: 0 232 3881862
Faks: 0 232 3881862
                                                                                                                                                        Editör


Cilt: 24 (2) Son Sayı
Cilt 24 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Sulama Birliklerinin Ekonomik ve Kurumsal Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: Batı Ege Örneği
  Sayfalar 109 - 115
  Selin AKÇAY
 2. Complex Network Analysis of International Olive Oil Market
  Sayfalar 117 - 129
  Semanur SOYYİĞİT, Kıymet YAVUZASLAN
 3. Çiftçilerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Eğilimleri: İzmir İli Menderes İlçesi Örneği
  Sayfalar 131 - 143
  SALİH GÜLTER, ÖZLEM YILDIZ, MURAT BOYACI
 4. Hanehalkı Sorumlusunun İşyeri Faaliyet Türü ve Yıllık Toplam Gelirine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 145 - 157
  Ferit ÇOBANOĞLU, Halil İbrahim YILMAZ
 5. Tarımsal Kooperatiflerde Ortakların Yönetime Katılımını Etkileyen Faktörlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Sütçülük Kooperatifleri Örneği
  Sayfalar 159 - 173
  Murat YERCAN, Filiz KINIKLI
 6. Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi
  Sayfalar 175 - 183
  Görkem ÖZTÜRK, Sait ENGİNDENİZ
 7. Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği
  Sayfalar 185 - 192
  Fahri Yavuz, Mustafa TERİN, M.Sharih Shiwan, Bahar Akay, İrfan Okan Güler, Kevser Ağsu
 8. Kırsal-Ekolojik Müştereklerimiz Mera Alanları
  Sayfalar 193 - 201
  Dalya HAZAR, Koray VELİBEYOĞLU
 9. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Üreticilerin Kooperatif Kanalıyla Süt Pazarlama Olasılığını Etkileyen Faktörler: Trakya Bölgesi Örneği
  Sayfalar 203 - 214
  Gökçe KOÇ, Ayşe UZMAY
 10. Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Torbalı İlçesi Örneği
  Sayfalar 215 - 223
  Gülden Kazak, Seçil Özşenler, M. Metin Artukoğlu, Özlem Yıldız
 11. Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği
  Sayfalar 225 - 231
  Cansu AYHAN, Göksel ARMAĞAN
 12. Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı
  Sayfalar 233 - 241
  Tayfun ÇUKUR, Nuray KIZILASLAN