Cilt/Volume 10         Aralık/December 2004 

Tarımsal Yayımda Amaç Sorunsalı
Y. AKTAŞ

Aydın İlinde Küçü ve Orta Ölçekli Tarıma Dayalı Sanayi işletmelerinn Genel Özellikleri ve İhracat Sorunları
E. A. ARMAĞAN

Gıda Sanayinde Üretim ve Pazarlama Politikalarının Toplam Kalite Yöntemiyle Entegre Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi
Y. TOPÇU

Türkiye?de Ekonomik Büyüme İle Çevre Kirliliği İlişkisinin İncelenmesi
S. GÜRLÜK, F. KARAER

 

Editör: Doç. Dr. Ferruh IŞIN