16. Cilt Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.

Cilt/Volume  16      Sayı/Number 1     Haziran/June 2010

 

ÇİFTÇİLERİN KAMU YAYIM HİZMETİNİ TALEP ETME VE FAYDALANMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Analysis of the Factors Affecting the Status Request for and Benefit from the Public Extension Services of the Farmers: The Case of Erzurum Province

A.SEZGİN

ERZURUM İLİNDE TARIM MAKİNELERİNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN İŞLETMELERDE BUĞDAY, ARPA VE ÇAVDAR’IN ÜRETİM MALİYETİ
Production Cost of Wheat, Barley and Rye in Farms Owning Agricultural Machinery and Renting Machinery in Erzurum Province

H. KUMBASAROĞLU, V. DAĞDEMİR

TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN MAZOTA YÖNELİK VERGİ VE DESTEKLER
Taxes and Subsidies for Diesel Fuel Used in Turkey’s Agricultural

E. AKTAŞ, S. İPEK, S. IŞIK

ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK VE ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNİN KÂRLILIK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Study on Profitability Analysis of Table and Wine Grape Production in Ankara Province Kalecik District

Z. BAYRAMOĞLU, E. GÜNDOĞMUŞ, Y. ÇELİ

 

 Cilt/Volume  16      Sayı/Number 2     Aralık/December 2010

 

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE KUŞBURNU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE TÜKETİMDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Determination of Consumption of Rosehip Products and Factors Affecting on their Consumption in the Central District of Tokat Province

M. SAYILI, F. ADIGÜZEL, B. GÖZENER

TARIMSAL YAYIM’A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM
A New Approach To Agricultural Extension: Humanitarian Agricultural Extension

Y. AKTAŞ, F. Ö. KARA, A. DEMİRDÖĞEN

TÜRKİYE’DE ZEYTİNYAĞI PAZARLAMASINDA GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI VE GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Implementation of the Olive Oil Food Safety and Quality Assurance in the Marketing System in Turkey and Evaluation of Developments

R. TUNALIOĞLU

ADANA İLİNDE ERKENCİ PATATES ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN SOSYO EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI
Socio-Economic Structure and Problems of Agricultural Enterprises Producing Early Potato in Adana Province

 

N. TOK, M. K. DAVRAN
EDİTÖR / EDITORIAL BOARD
Doç. Dr. Göksel ARMAĞAN (Baş Editör/Editor-in-chief)
Doç. Dr. Sait ENGİNDENİZ (Yardımcı Editör/Associate Editor)
Doç. Dr. Cemal ATICI (Yardımcı Editör/Associate Editor)