15. Cilt Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.

Cilt/Volume  15      Sayı/Number 1     Haziran/June 2009

 

TURIZMIN TARIM SEKTÖRÜNE ETKISI, AGRO-TURIZM VE EKONOMIK SONUÇLARI/
The Effect of Tourism on Agriculture Sector , Agro-Tourism and its Economical Results

A. ÇIKIN, H. ÇEKEN, M. UÇAR

MANYAS GÖLÜ’NÜN ÇEVRESEL DEĞERLEMESI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA/
A Study on Environmental Valuation of the Lake Manyas

S. GÜRLÜK, E. REHBER

AYDIN BÖLGESINDEKI PAMUK ÜRETICILERININ ÇEVRESEL DUYARLILIKLARININ BELIRLENMESI/
Determining the Environmental Perceptions of Cotton Producers in Aydın Province

C. ATICI, N. DOĞUAY

KÖY MERKEZLI TARIMSAL ÜRETIME DESTEK PROJESI’NIN (KÖY-MER) TARIMSAL YAYIM AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI: ŞANLIURFA İLI ÖRNEĞI/
Evaluation From Point of View of Agricultural Extension of  Project For Support to Village Focused Agricultural Production: Case of Sanliurfa

U. K. KARA, Y. AKTAŞ, F. ÖCAL KARA

ARAZI TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÜRETICILERIN TOPLULAŞTIRMAYA BAKIŞ AÇILARINI ETKILEYEN FAKTÖRLER (TOKAT-ERBAA ÖRNEĞI)/
Factors Affecting Viewpoint to Consolidation of Farmers in Land Consolidation Application (Erbaa-Tokat Province)

G. ALTINTAŞ, Y. AKÇAY

 

 Cilt/Volume  15      Sayı/Number 2     Aralık/December 2009

 

CUMHURIYET DÖNEMINDE HÜKÜMETLERIN VE SIYASI PARTILERIN TARIM VE ÇIFTÇI ÖRGÜTLENMESINE YAKLAŞIMLARI/
The Approaches of Political Parties through Agricultural Farmer’s Organizations during Republic Period

O.M. KOÇTÜRK

AVRUPA BIRLIĞI’NIN (AB) 2004 YILI GENIŞLEME SÜRECI ÖNCESINDE TÜRKIYE VE DIĞER ADAY ÜLKELERIN ORTAK TARIM POLITIKASI’NA (OTP) UYUMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI/
Adaptation of Turkey and Other Candidate Countries to Common Agriculture Policy (CAP) at Prior to 2004 Enlargement Process of European Union (EU)

E. GÜREŞCİ, T. ATSAN

ORGANIK KURU İNCIR ÜRETICILERININ ORGANIK TARIM SISTEMI TERCIHINI ETKILEYEN KRITERLERIN ANALITIK HIYERARŞI SÜRECI ILE ANALIZI/
Analysis of Criteria Affecting on Organic Dry Fig Farmers’ Preferences For Organic Farming System Using Analytic Hierarchy Process : The Case of Dried Fig Farmers

F. ÇOBANOĞLU, F. IŞIN

TARIM ÜRÜNLERININ GÜMRÜK BIRLIĞI KAPSAMINA ALINMASI DURUMUNDA PAMUK VE TEKSTIL SEKTÖRÜ ÜZERINDE YARATACAĞI ETKILER: BIR GENEL DENGE ANALIZI/
The Impacts of a Complete Customs Union in Agriculture on Cotton and Textile Sector: A General Equilibrium Analysis

O. O. ÖZER, A. ÖZÇELİK

ÜRETICILERIN TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HIZMETLERI İÇIN ÖDEMEYE İSTEKLI OLDUKLARI ÜCRETLERIN BELIRLENMESI: AYDIN İLI ÖRNEĞI/
Determining the Farmers’ Willingness to Pay for Agricultural Extension and Consultation Services: The Case of Aydin Province

G. ÇINAR, G. ARMAĞAN

 

Editor: Yrd. Doç. Dr. Göksel ARMAĞAN