14. Cilt Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.

Cilt/Volume  14      Sayı/Number 1     Haziran/June 2008

 

TÜRKIYE SEKER SEKTÖRÜNDE ÖZELLESTIRME SÜRECINDE ÖRGÜTSEL SAPMALAR/
Organizational Deviations in Turkish Sugar Industry During the Privatization Process
B. ÜNAL

GAP PROJESI’NIN TÜRKIYE’NIN KIRSAL KALKINMA POLITIKALARI IÇINDEKI YERI VE ÖNEMI/
The Place And Importance of The Southeastern Anatolıa Project (GAP) in Rural Development Politics of Turkey
S. ÖKTEN, H. ÇEKEN

ERZURUM ILI PASINLER ILÇESINDE AYÇIÇEGI ÜRETIMI YAPAN ISLETMELERIN SERMAYE YAPISI/
Capital Structure of Farms Producing Sunflower in Pasinler County of Erzurum Province
T. E. KAYA , S. KIZILOGLU

ERZURUM ILI TARIM ISLETMELERINDE KOOPERATIFLESME VE SOSYAL GÜVENLIK DURUMUNUN TESPITI ÜZERINE BIR ÇALISMA/
A Study on Determining Cooperativization and Social Security Situation of The Farms in Erzurum Province
A. BIRINCI , O. AKIN

HAYVANCILIK ISLETMELERININ AVRUPA BIRLIGINE UYUMU VE REKABET EDEBILIRLIGI; DOGU ANADOLU ÖRNEGI/
An Analysis on Accordance to European Union and Animal Husbandry Farms; The Case of Eastern Anatolia
A.AKSOY , F. YAVUZ

 

Cilt/Volume 14     Sayı/Number 2    Aralık/December 2008

 

KIRSAL GÖÇÜN NEDENLERI VE TARIMA ETKILERI ÜZERINE BIR ARASTIRMA: ERZURUM ILI ISPIR ILÇESI KIRIK BUCAGI ÖRNEGI/
A Survey on the Causes of Rural Migration and Its Effects on Agriculture: An Example Kırık County,Ispir, Erzurum.
E. GÜRESCI , Z. YURTTAS

TÜRKIYE’DE ÖNEMLI GIDA ÜRÜNLERININ TALEP ESNEKLIKLERI/
Demand Estimaton For Basic Food Products in Turkey
C. AKBAY , A. BILGIÇ , B. MIRAN

GAP BÖLGESI’NDE KALITELI IÇME SUYUNUN FIYATLANDIRILMASINA ETKI EDEN FAKTÖRLER/
Factors Affecting Prices of Good QualityWater in SAP Region
G. EREN , A. BILGIÇ , B. KARLI , B. MIRAN

ERZURUM ILINDE UYGULANAN HAYVANCILIGAYÖNELIK ÇIFTÇI EGITIMI PROJELERININ KARSILASTIRMALI ANALIZI/
Comperative Analysis of The Farmer Training Projects to Improve Animal Husbandry Implemented in Erzurum
A. SEZGIN , Z. YURTTAS , F. YAVUZ

ZIRAAT EGITIMINDE BASARIYA ETKI EDEN FAKTÖRLERIN ANALIZI: ATATÜRK ÜNIVERSITESI ÖRNEGI/
An Analysis on the Factors Affecting the Success of Students in Agriculture Education: Case of Ataturk University
A. SEZGIN , F. YAVUZ


Editor: Yrd. Doç. Dr. Göksel ARMAĞAN