Cilt/Volume  11      Sayı/Number 1     Haziran/June 2005

 

Şanlıurfa İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Süt Tüketim Düzeyleri ve Süt Tüketim Alışkanlıkları
Y. ÇELİK, B. KARLI, A. BİLGİÇ, Ş. ÇELİK

Tarımda Sürdürülebilirlik ve Organik Tarım
Ş. TURHAN

Silifke’de Hıyar Yetiştiren Sera İşletmelerinin Ekonomik Performansları ve Birim Ürün Maliyetleri
S. RAD, G. YARŞI

Şanlıurfa’da Aşiret Düzeni ve Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesi
Y. AKTAŞ

Çay Budama Projesi Kapsamında Üreticilerin Kullandıkları Bilgi Kaynakları
E. TORUN, C. TALUĞ 

Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler’in Kalkınma Politikaları ve Bölgesel Kalkınmada Yeni Kavramlar
H. N. ÖZGEN 

 

Cilt/Volume 11     Sayı/Number 2    Aralık/December 2005

 

Doğrudan Gelir Desteğinin Tarımsal Amaçlı Kullanımını Etkileyen Faktörler
M. ASLAN, İ. BOZ

Isparta İlinde Elma Üretim Maliyeti ve Gelirlerinin Belirlenmesi
V. DEMİRCAN, H. YILMAZ, T. BİNİCİ

Türkiye’de Türün Sektöründe Mevcut Uygulamalar ve Sektörün Geleceği
A.H.GÜMÜŞ, S.G. GÜMÜŞ

Kırsal Kalkınma, Kendine Yardım Grupları ve Gödence Köyü Eylem Araştırması
Z. DİNÇ

Tokat İli Zile İlçesinde Yetiştirilen Bazı Önemli Tarla Ürünlerinde Fiziki Üretim Girdileri ve Maliyet Analizleri
Z.BAYRAMOĞLU, Z.G. GÖKTOLGA, O. GÜNDÜZ

Aydın İli Tarım İşletmelerinde Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi
A. ÖZDEN, G. ARMAĞAN

Editor: Doç. Dr. Ferruh IŞIN