Cilt/Volume 9        Haziran/June 2004

 

Süt Sığırcılığı Üretim Dalında Risk Ölçümü ve Risk Yönetimi Stratejileri: Tonya Örneği
M. BOZOĞLU, V. CEYHAN, H. A. CİNEMRE

Tarımsal Yayım Sürecinde Davranış Değişimi
Y.AKTAŞ

AB Eğitim ve Araştırma Programları Kapsamında Türkiye Tarım Ekonomistlerinin Konumu
N. Y. DELİCE

Isparta İli Kiraz Üretiminde Tarımsal İlaç Kullaım Düzeyi ve Üretici Eğilimleriin Belirlenmesi
V. DEMİRCAN, A.R. AKTAŞ

 

Editör: Doç. Dr. Ferruh IŞIN