Cilt/Volume 8      2003

 

Türkiye Sofralık Üzüm İç ve Dış Pazarlarında Marmara Bölgesi Çeşitlerinin Yeri ve Pazarlama Sorunları
N. Y DELİCE

Türkiye?de Kooperatifçilik Düşüncesinin Gelişimi
Ö. Y. KOCABAŞ

Ziraat Mühendisliği Eğitiminde Öğrencilerin Program ve Alt Program Tercihlerini Etkileyen Faktörler
O. YURDAKUL, D. B. BUDAK

Turunçgil Fiyatlarının Analizi
B. ÖZKAN, S. A. HATIRLI, H. AKÇAÖZ, C. F. KARADENİZ

Türkiye?de Zeytinyağı Talebi: Eşanlı Model Yaklaşımı
S. A. HATIRLI, A.R. AKTAŞ

 

Editör: Doç. Dr. Ferruh IŞIN