Cilt/Volume 7      2002

 

Bireyin Çevre Bilinci ve Gıda Ürünleri Tüketiminde Çevresel Duyarlılık: Adana İli Örneği
A. Ö. AKBAY, C. ÖZÇİÇEK, T. BAL, A. GÜL

Aydın İlinde Pamuk, İncir, ve Buğdayın Karşılaştırmalı Üstünlüklerinin Belirlenmesi
C. ATICI

Isparta İli Tarım İşletmelerinde Üretim Planlaması İle Olası Gelir Artışının Belirlenmesi
Z. DERNEK, A. R.AKTAŞ

Ceyhan İlçesi Tarımİşletmelerinin Genel Özellikleri ve Mekanizasyon Masrafları
V. DEMİRCAN

İzmir Menemen ilçesinde Kaılımcı Kırsal Değerlendirme Yaklaşımının Kurumsallaştırılması ve  Ölçeğinin Büyütülmesi
T. ÖZKAYA, B. KARATURHAN, M. BOYACI

Ölümünün 50. Yıldönümünde Muhittin Birgen ve Türk Kooperatifçiliği
Z. ARIKAN

 

Editör: Doç. Dr. Ferruh IŞIN