Cilt/Volume 5    2000

 

Tarımda Doğrudan Gelir Desteğine Hazır Mıyız?
O. OYAN

Tekirdağ?da Üretilen Buğdayın Pazarlama Şekilleri ve Kayıt Dışı Miktarı
G. GÜNGÖR

Sürdürülebilir Tarım ve Tarımsal Yayım
D. B. BUDAK

Bir Katılımcı Öğrenim ve Eylem Araştırması: Bademli Fidancılık Projesi
T. ÖZKAYA

Türkiye?de Arazi Toplulaştırmasında Değer Biçme Uygulamaları
G. KESKİN

Bayes Kuralının Tarımsal İşletmecilik Kararlarında Uygulanışına Bir Örnek
Ş. IŞIN

Tarımsal Gelirlerin Vergilendirilmesindeki Son Değişiklikler ve Olası Etkileri
K. TAŞDAN

Türkiye?de Damızlık Kültür Irkı Gebe Düve İthalat Politikasının Değerlendirilmesi
N. DEMİRBAŞ, M. EKİM, A. ERKAN

 

Editör: Yrd. Doç. Dr. Ferruh IŞIN