Cilt/Volume 4   1999

Kasım 1998 İtibariyle TSK Birliklerine Yönelik Tarımsal Destekleme Politikaları
O. OYAN

Katılımcı Kırsal Değerlendirme Yaklaşımı: Halilbeyli Projesi Örneği
T. ÖZKAYA, B. KARATURHAN, M. BOYACI

Türkiye?de Tarımsal Yayımın Yönetimine Farklı Bir Bakış
O. ÖZÇATALBAŞ

Girişimcilik ve Kırsal Kadınlar
M. KANTAR

Pamukta Üretim Maliyeti Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
İ. YILMAZ, . S. YILMAZ

Vadeli İşlem Piyasaları ve Türkiye?de Tarımsal Ürün Pazarlarında İstikrar Oluşturma Olanakları
A. Ö. AKBAY, O. ERKAN

Tek Yıllık Bitkiler İçin Maliyet Hesaplamaları: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler
B. ÖZKAN, İ. YILMAZ

 

Editör: Yrd. Doç. Dr. Ferruh IŞIN