Cilt/Volume 3   1998

Katılımcı Bir Eğitime Doğru
T. ÖZKAYA

Tekel Sigara Fabrikaları Niçin Özelleştirilemez
O. ÖZET

Sözleşmeli Tarım Üzerine Bir Değerlendirme
E. REHBER

Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi, Korumacılık Kavramı ve Tarım
F. IŞIN

Tarımda Ölçek Ekonomisi
Ş. IŞIN

Tavuk Eti Pazarının Ekonometrik Analizi
A. KOÇ

Türkiye?de Tarım Ürünleri Piyasalarına Yönelik Müdahaleler ve Bu Müdahaleler Sonucu Ortaya Çıkan Fiyat Çarpıklığı
M. N. ÖREN

Tarıma Dayalı Sanayinin Makro Ekonomik Ölçütlerle Türkiye Ekonomisindeki Yeri
S. KIZILOĞLU

Editör: Dr. Ferruh IŞIN