Cilt/Volume 2    1993

Felsefe Açısından Bilim
D. ÖZLEM

?Sincan İlçesi Sebze Üreticilerinin Zararlı ve Hastalıklara Karşı İlaç Kullanım Durumu ve İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma? Konulu Çalışma Hakkında Bazı Görüş ve Öneriler
S. B. AKGÜNGÖR

Erzurum?dan Göç Sorunu, Nedenleri, Sonuçları ve Çözüm Yolları
O. YAVUZ

Erzurum?da Hayvancılığın Durumu
T. AYYILDIZ

Çukurova?da Tarımsal Üretim Yapısındaki Gelişmeler ve GAP Alanı İçin Öngörüler
O. YURDAKUL, F. EMEKSİZ

Türkiye?de Tarım ve Sanayi İlişkilerinin Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri
T. GÜNEŞ

Türkiye?de 1980 Sonrası Yatırım Teşvik Uygulamaları ve Tarımsal Yatırımlardaki Gelişmeler
E. ATIŞ (ARDIÇ)

Avrupa Para Sistemi ve Tarıma Uygulanması
E. OLHAN

Yatırım Projelerinin Ekonomik Analizinde Bir Yöntem: İç Karlılık Oranı
R. BOYACIOĞLU

Girdi ve Çıktı Fiyatlarındaki Değişmelerin Planlama Önceliği ve Optimum Ürün Bileşimine Etkilerini Belirleyen Bir Mikrobilgisayar Programı
B. MİRAN

Türkiye?de Yaş Meyve ve Sebze İhracatı: Avrupa Topluluğu Pazarında Genel Bir Değerlendirme
Ş.AKSOY, M. J. SARGENT

İzmir İlinde Arpa Üretim Maliyetlerindeki Değişmeler (1983-1989)

T. DİZDAROĞLU

Kamulaştırmada Taşınmaz Malların Rant Üzerinden Kıymet Takdiri
A. ARAS

Tarımsal Kredilendirmede Kıymet Takdiri
G. ÖZDEMİR

 

Editör: Doç. Dr. Tayfun ÖZKAYA & Dr. Canan Fisun ABAY