Cilt/Volume 1    1992

 

Türk Tarımında Girdi Kullanımında Kooperatiflerin Payı
G. ÖZDEMİR, Z. G MÜLAYİM, İ. H. İNAN

Türkiye?de Yaş Sebze Meyve Üretimi ve Sorunları
N. ARIKBAY

Yunan Çiftçilerinin Eline Geçen ve Ödediği Fiyatlar Üzerine Enflasyonun Etkisi
M. ARTUKOĞLU

Konya İli Beyşehir İlçesi Çiftlik Köyü Monografisi
C. OĞUZ (KÜÇÜK)

Özel Tarımsal Kıymet Takdirine Ait Bazı Uygulamalar
H. VURAL

Son Yıllarda İç Ticaret Hadleri Yönünde Tarım Sektörünün Durumu
E. ŞİMŞEK, H. ÇİVİ, A. Z. GÜRLER

İzmir İlinde Pamuk Üretiminde Aşırı Kimyasal Gübre Kullanım Sorunu
T. ÖZKAYA, S. ÖZDEMİR

Sincan İlçesi Sebze Üreticilerinin Zararlı ve Hastalıklara Karşı İlaç Kullanım Durumu ve İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma
A. ERKUŞ, S. TOROS, Ö. F. YALÇIN

Erzurum Merkez İlçede Alternatif Finansman Kaynakları İle Sığır Besiciliği Yapan İşletmelerin Doğrusal Programlama Yöntemi İle Ekonomik Analizi
O. YAVUZ

Tarımda Yönetim ve Bilgisayar
C. ÇAKIR, B. MİRAN

Regresyon Analizinde Ortaya Çıkabilecek Hatalar ve Bazı Çözüm Önerileri
B. MİRAN

(Editör: Dr. Canan Fisun ABAY)