Turkish Journal of Agricultural Economics
Cover Image
ISSN 1303-0183 | Period Biannually | Founded: 1992 | Publisher Turkish Agricultural Economics Association | http://journal.tarekoder.org

49.018

91.878

Turkish Journal of Agricultural Economics


The Turkish Journal of Agricultural Economics (TJAE) is the official publication of the Turkish Agricultural Economics Association. It is a peer-reviewed journal and published two times a year. The journal is indexed in Turkish Scientific and Technical Research Council’s Social Science Database and EBSCO Business Source Complete. The TJAE aims to provide a forum for scholarly work in agricultural economics.

Turkish Journal of Agricultural Economics

ISSN 1303-0183 | Period Biannually | Founded: 1992 | Publisher Turkish Agricultural Economics Association | http://journal.tarekoder.org
Cover Image

49.018

91.878

Turkish Journal of Agricultural Economics


The Turkish Journal of Agricultural Economics (TJAE) is the official publication of the Turkish Agricultural Economics Association. It is a peer-reviewed journal and published two times a year. The journal is indexed in Turkish Scientific and Technical Research Council’s Social Science Database and EBSCO Business Source Complete. The TJAE aims to provide a forum for scholarly work in agricultural economics.

Volume: 24 (2) Last Issue
Volume 24 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Sulama Birliklerinin Ekonomik ve Kurumsal Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: Batı Ege Örneği
  Pages 109 - 115
  Selin AKÇAY
 2. Complex Network Analysis of International Olive Oil Market
  Pages 117 - 129
  Semanur SOYYİĞİT, Kıymet YAVUZASLAN
 3. Çiftçilerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Eğilimleri: İzmir İli Menderes İlçesi Örneği
  Pages 131 - 143
  SALİH GÜLTER, ÖZLEM YILDIZ, MURAT BOYACI
 4. Hanehalkı Sorumlusunun İşyeri Faaliyet Türü ve Yıllık Toplam Gelirine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 145 - 157
  Ferit ÇOBANOĞLU, Halil İbrahim YILMAZ
 5. Tarımsal Kooperatiflerde Ortakların Yönetime Katılımını Etkileyen Faktörlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Sütçülük Kooperatifleri Örneği
  Pages 159 - 173
  Murat YERCAN, Filiz KINIKLI
 6. Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi
  Pages 175 - 183
  Görkem ÖZTÜRK, Sait ENGİNDENİZ
 7. Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği
  Pages 185 - 192
  Fahri Yavuz, Mustafa TERİN, M.Sharih Shiwan, Bahar Akay, İrfan Okan Güler, Kevser Ağsu
 8. Kırsal-Ekolojik Müştereklerimiz Mera Alanları
  Pages 193 - 201
  Dalya HAZAR, Koray VELİBEYOĞLU
 9. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Üreticilerin Kooperatif Kanalıyla Süt Pazarlama Olasılığını Etkileyen Faktörler: Trakya Bölgesi Örneği
  Pages 203 - 214
  Gökçe KOÇ, Ayşe UZMAY
 10. Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Torbalı İlçesi Örneği
  Pages 215 - 223
  Gülden Kazak, Seçil Özşenler, M. Metin Artukoğlu, Özlem Yıldız
 11. Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği
  Pages 225 - 231
  Cansu AYHAN, Göksel ARMAĞAN
 12. Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı
  Pages 233 - 241
  Tayfun ÇUKUR, Nuray KIZILASLAN