Tarım Ekonomisi Dergisi 22. Cildi (2016) yayınlanmıştır. Erişmek için tıklayınız.Basım maliyetlerinin artması nedeniyle makale başına 100 TL basım ücreti alınması zorunlu hale gelmiştir. Yazarların anlayışla karşılayacağını umuyoruz.Tarım Ekonomisi Dergisi Tarım Ekonomisi Derneği tarafından 1992 yılından beri hakemli olarak düzenli bir şekilde yayınlanmakta olup, uluslararası EBSCO Business Source Complete alan indeksinde ve ulusal TÜBİTAK sosyal bilimler veri tabanında taranmaktadır. Dergimiz ülkemiz tarımıyla ilgili olarak tarım ekonomisini ilgilendiren üretim ekonomisi, işletme, pazarlama, politika, uluslararası ticaret, yayım, kantitatif metotlar vb konularda yayın kabul etmektedir.   Turkish Journal of Agricultural Economics Volume 22 (2016) is published. Click to access.

The Turkish Journal of Agricultural Economics
 charges a publication fee for Manuscripts of 100 Turkish Lira. Authors are required to make payment only after their manuscripts have been accepted for publication.Turkish Journal of Agricultural Economics The Turkish Journal of Agricultural Economics (TJAE) is the official publication of the Turkish Agricultural Economics Association. It is a peer-reviewed journal and published two times a year. The journal is indexed in Turkish Scientific and Technical Research Council’s Social Science Database and EBSCO Business Source Complete. The TJAE aims to provide a forum for scholarly work in agricultural economics.

.